14 april 2015, sammanträde med Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö