Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 23 februari 2016