Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 19 januari 2016