Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 15 november 2016