Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 13 december 2016