Politik, möten och handlingar

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 23 juni 2015

Handlingar och protokoll från sammanträdet den 8 december i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.