Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 8 september 2015