Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 6 oktober 2015