Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 3 november 2015