Politik, möten och handlingar

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 14 april 2015

Handlingar och protokoll från sammanträdet den 14 april i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.