Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 13 januari 2015

Handlingar och protokoll från sammanträdet den 13 januari i Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.