Politik, möten och handlingar

9 september 2015 sammanträde med Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Handlingar och protokoll från sammanträdet den 9 september i Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.