Politik, möten och handlingar

9 december 2015 sammanträde med Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet