7 oktober 2015 sammanträde med Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet