Politik, möten och handlingar

6 maj 2015 sammanträde med Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet