Politik, möten och handlingar

4 november 2015 sammanträde med Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet