Politik, möten och handlingar

4 februari 2015, sammanträde Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Handlingar och protokoll från sammanträdet den 4 februari i Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.