Politik, möten och handlingar

3 juni sammanträde med Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet