Politik, möten och handlingar

14 januari 2015, sammanträde Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Handlingar och protokoll från sammanträdet den 14 januari i Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.