12 augusti sammanträde med Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet