Politik, möten och handlingar

Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 13 december 2016

Handlingar och protokoll från sammanträden i Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de justerats.