Kommunalt forum 2015

Protokoll och kallelser för kommunalt forum från 2015.

2015-12-04

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse samt handlingar(pdf-dokument)

2015-10-30

Protokoll(pdf-dokument)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa(pdf-dokument)

Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

2015-09-04

Protokoll(pdf-dokument)

Överenskommelse för förbättrade - och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer(pdf-dokument)

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning(pdf-dokument)

Förslag revidering av arbetsordning(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

2015-05-26

Protokoll(pdf-dokument)

Samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner avseende hörhjälpmedel(pdf-dokument)
Presentation ReDa(pdf-dokument)
Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017(pdf-dokument)
Kallelse(pdf-dokument)

2015-03-06

Protokoll(pdf-dokument)

Ledningssystem för samverkan mellan kommun och landsting(pdf-dokument)

Förslag om förstärkt samverkan inom besöksnäringen mellan Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län(pdf-dokument)

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

2015-01-30

Protokoll 2015-01-30(pdf-dokument)

Bilaga - Vård- och omsorgscollege(pdf-dokument)

Bilaga - Skolskjuts(pdf-dokument)

Kallelse 2015-01-30(pdf-dokument)