Primärkommunalt samverkansorgan 2019

Dokument och protokoll avseende 2019

Sammanträde 2019-12-12

Protokoll(pdf-fil 2551 KB)

Kallelse(pdf-fil 353 KB)

Sammanträde 2019-10-17

Protokoll(pdf-fil 44 KB)

Kallelse(pdf-fil 226 KB)

Ärenden 

1.Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019 (rapport)(pdf-fil 1054 KB)

2.Beslut avseende sammanträdesplan för Primärkommunalt
samverkansorgan 2020 (missiv)
(pdf-fil 100 KB)

 

Sammanträde 2019-09-12

Protokoll(pdf-fil 154 KB)

Kallelse(pdf-fil 225 KB)

Ärenden

1.Beslut avseende Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020 (missiv)(pdf-fil 29 KB)

1.Beslut avseende Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020 (rapport)(pdf-fil 761 KB)

2. Beslut avseende roller och ansvar för Kommunal utveckling(pdf-fil 456 KB)

 

Sammanträde 2019-05-17

Protokoll(pdf-fil 132 KB)

Kallelse(pdf-fil 324 KB)

Ärenden

1. Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019(pdf-fil 937 KB)

2. Redovisning av resultat från genomförd utvärdering av den länsgemensamma enheten för familjehemsrekrytering, RJL 2019/642(pdf-fil 2052 KB)

3. Redovisning av uppdrag att sammanställa underlag och frågeställningar inför hemställande av möte med Försäkringskassan(pdf-fil 507 KB)

4. Rapportering avseende överenskommelse om kostnadsfördelning kommun och landsting vid placering på externa behandlingshem, RJL 2019/117(pdf-fil 154 KB)

Sammanträde 2019-03-14

Protokoll(pdf-fil 157 KB)

Kallelse(pdf-fil 226 KB)

Ärenden

1. Beslut om Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2018, RJL 2017/1522(pdf-fil 2063 KB)

5. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling avseende återkoppling till Jönköpings läns kommuners politiska ledningar om SKL:s påverkansarbete och stöd kring personlig assistans och assistansersättning, RJL 2019/236(pdf-fil 32 KB)

8. Anmälningsärenden  till PKS(pdf-fil 13 KB)

Sammanträde 2019-02-07

Protokoll(pdf-fil 253 KB)

Kallelse(pdf-fil 229 KB)

Ärenden

2. Beslut avseende förslag till plan för arbetet med Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell (missiv)(pdf-fil 29 KB)

2. Beslut avseende förslag till plan för arbetet med Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell (offert)(pdf-fil 236 KB)

4. Redovisning av Kommunal utvecklings ledningsgrupps förslag till handlingsplan med anledning av utvärderingen av Kommunal utveckling (missiv)(pdf-fil 29 KB)

4. Redovisning av Kommunal utvecklings ledningsgrupps förslag till handlingsplan med anledning av utvärderingen av Kommunal utveckling (förslag till handlingsplan)(pdf-fil 152 KB)

5. Beslut avseende aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal, RJL 2018/1556 (missiv)(pdf-fil 28 KB)

5. Beslut avseende aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal, RJL 2018/1556 (aktivitetsplan)(pdf-fil 92 KB)

10. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 113 KB)