Primärkommunalt samverkansorgan 2017

Dokument och protokoll avseende 2017.

Sammanträde 2017-12-07

Protokoll(pdf-fil 255 KB)

Kallelse(pdf-fil 165 KB)

Ärenden

4. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling(pdf-fil 185 KB)

5. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 (missiv)(pdf-fil 34 KB)

5. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982(pdf-fil 750 KB)

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-10-31(pdf-fil 193 KB)

12. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 12 KB)

Extrainsatt sammanträde 2017-11-10

Protokoll(pdf-fil 175 KB)

Kallelse(pdf-fil 154 KB)

Ärenden 

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 (missiv)(pdf-fil 28 KB)

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982(pdf-fil 651 KB)

Sammanträde 2017-10-12

Protokoll(pdf-fil 209 KB)

Kallelse(pdf-fil 232 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2018(pdf-fil 674 KB)

2. Information om delårsrapport och budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-08-31 (delårsrapport)(pdf-fil 139 KB)

2. Information om delårsrapport och budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-08-31 (budgetuppföljning)(pdf-fil 237 KB)

10. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 12 KB)

Sammanträde 2017-09-07

Protokoll(pdf-fil 3208 KB)

Kallelse(pdf-fil 171 KB)

Ärenden

2. Beslut avseende finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (missiv)(pdf-fil 14 KB)

3. Beslut om uppdragsbeskrivning avseende utredning kring palliativ vård, RJL 2017/1521 (missiv)(pdf-fil 27 KB)

3. Beslut om uppdragsbeskrivning avseende utredning kring palliativ vård, RJL 2017/1521(pdf-fil 187 KB)

5. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under 2018(pdf-fil 13 KB)

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-07-31(pdf-fil 236 KB)

7. Information/beslut avseende avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende, KomHem, PKN 5011(pdf-fil 1610 KB)

10. Rapportering avseende överenskommelse om ansvarsfördelning kommun och landsting vid placering av barn och unga, RJL 2015/1837(pdf-fil 178 KB)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 109 KB)

Sammanträde 2017-05-11

Protokoll(pdf-fil 398 KB)

Kallelse(pdf-fil 232 KB)

Ärenden

2. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (förslag)(pdf-fil 130 KB)

2. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (missiv)(pdf-fil 38 KB)

3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (missiv)(pdf-fil 22 KB)

3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999(pdf-fil 760 KB)

3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (Region Jönköpings läns reviderade version)(pdf-fil 528 KB)

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 (missiv)(pdf-fil 27 KB)

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 (ansökan)(pdf-fil 237 KB)

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 (information)(pdf-fil 1193 KB)

5. Fördelning av kostnader för inkontinenshjälpmedel(pdf-fil 298 KB)

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-03-31(pdf-fil 236 KB)

6. Kommentarer till budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-03-31(pdf-fil 26 KB)

11. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 13 KB)

Sammanträde 2017-04-06

Protokoll(pdf-fil 241 KB)

Kallelse(pdf-fil 243 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (missiv)(pdf-fil 37 KB)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (FoUrum social välfärd)(pdf-fil 56 KB)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (ledning och stab)(pdf-fil 31 KB)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (förslag ledning och stab)(pdf-fil 414 KB)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (risk- och konsekvensanalys)(pdf-fil 319 KB)

2. Beslut om bilagan avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, RJL 2015/1897 (missiv)(pdf-fil 151 KB)

2. Beslut om bilagan avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, RJL 2015/1897(pdf-fil 615 KB)

3. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling (värdegrund för Kommunal utveckling)(pdf-fil 306 KB)

4. Beslut om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2016, RJL 2017/255(pdf-fil 452 KB)

5. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-02-28, RJL 2017/255(pdf-fil 236 KB)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 14 KB)

Sammanträde 2017-02-02

Protokoll(pdf-fil 247 KB)

Kallelse(pdf-fil 232 KB)

Ärenden

1. Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården (missiv)(pdf-fil 28 KB)

1. Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården(pdf-fil 677 KB)

4. Budgetuppföljning Kommunal utveckling 2016-12-31(pdf-fil 275 KB)

7. Överenskommelse om ansvarsfördelning vid placering av barn och unga(pdf-fil 178 KB)