Primärkommunalt samverkansorgan 2016

Dokument och protokoll avseende 2016.

Sammanträde 2016-12-16

Protokoll(pdf-fil 326 KB)

Kallelse(pdf-fil 165 KB)

Ärenden

1. Budgetuppföljning Kommunal utveckling(pdf-fil 184 KB)

2. Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2017 (missiv)(pdf-fil 37 KB)

2. Verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2017(pdf-fil 838 KB)

2. Budget för Kommunal utveckling 2017(pdf-fil 203 KB)

3. Framtida finansiering av Kommunal utveckling (missiv)(pdf-fil 34 KB)

3. Framtida finansiering av Kommunal utveckling, stab och ledning(pdf-fil 31 KB)

3. Framtida finansiering av Kommunal utveckling, social välfärd och hälso- och sjukvård(pdf-fil 56 KB)

4. Riktlinjer för handläggning av ärenden till primärkommunalt samverkansorgan PKS (missiv)(pdf-fil 26 KB)

4. Riktlinjer för handläggning av ärenden till primärkommunalt samverkansorgan PKS(pdf-fil 78 KB)

11. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården avseende nationell nivå(pdf-fil 210 KB)

11. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården avseende regional och lokal nivå(pdf-fil 197 KB)

11. Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (bilaga)(pdf-fil 107 KB)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 107 KB)

Sammanträde 2016-11-04

Protokoll(pdf-fil 269 KB)

Kallelse(pdf-fil 236 KB)

Ärenden

3. Beslut avseende verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019 (verksamhetsplan)(pdf-fil 327 KB)

3. Beslut avseende Verksamhetsplan för Miljösamverkan f 2017-2019 (missiv)(pdf-fil 36 KB)

5. Information avseende Handlingsplanen IT-stöd för informationsöverföring(pdf-fil 182 KB)

6. Beslut avseende kompletterande budget för Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län, exklusive Höglandet (budget)(pdf-fil 204 KB)

6. Beslut avseende kompletterande budget för Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län, exklusive Höglandet (missiv)(pdf-fil 27 KB)

8. Information om budgetuppföljning 2016-08-31 för Kommunal utveckling(pdf-fil 94 KB)

10. Förslag om Ägardirektiv för Smålands Turism AB(pdf-fil 217 KB)

16. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 80 KB)

Sammanträde 2016-09-05

Protokoll(pdf-fil 211 KB)

Kallelse(pdf-fil 172 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (rapport)(pdf-fil 1293 KB)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (missiv)(pdf-fil 63 KB)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (kostnadskalkyl och finansieringsmodell)(pdf-fil 211 KB)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (kompletterande underlag)(pdf-fil 19 KB)

1. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län (bilaga)(pdf-fil 364 KB)

2. Förslag på sammanträdestider för PKS under 2017(pdf-fil 13 KB)

11. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 77 KB)

Sammanträde 2016-05-19

Protokoll(pdf-fil 241 KB)

Kallelse(pdf-fil 186 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende kostnads- och ansvarsfördelning av en länsgemensam tillnyktringsenhet (kostnads- och fördelningskalkyl)(pdf-fil 188 KB)

1. Beslut avseende kostnads- och ansvarsfördelning av en länsgemensam tillnyktringsenhet (missiv)(pdf-fil 36 KB)

2. Beslut avseende reviderad version av Ledningssystem för samverkan(pdf-fil 2361 KB)

2. Beslut avseende reviderad version av Ledningssystem för samverkan (missiv)(pdf-fil 27 KB)

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i Jönköpings län (rapport)(pdf-fil 1293 KB)

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i Jönköpings län (kostnadskalkyl och finansieringsmodell)(pdf-fil 211 KB)

3. Beslut avseende ett länsövergripande regionalt Vård- och omsorgcollege i Jönköpings län (missiv)(pdf-fil 62 KB)

10. Information om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse för 2015(pdf-fil 217 KB)

13. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 13 KB)

Sammanträde 2016-02-26

Protokoll(pdf-fil 244 KB)

Kallelse(pdf-fil 226 KB)

Ärenden

2.  Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (missiv)(pdf-fil 94 KB)

2. Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (bilaga 2: Personal och bemanning)(pdf-fil 242 KB)

2. Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (bilaga 3: Driftskostnader)(pdf-fil 191 KB)

2.Inriktningsbeslut och information avseende utredningsuppdraget om satsningen för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (bilaga 6: Abonnemangskostnad)(pdf-fil 195 KB)

7. Regionsamverkan Sydsverige(pdf-fil 4034 KB)

11. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 77 KB)

Sammanträde 2016-01-14

Protokoll(pdf-fil 235 KB)

Kallelse(pdf-fil 176 KB)

Ärenden

1. Beslut avseende Riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS(pdf-fil 78 KB)

1. Beslut avseende Riktlinjer för handläggning av ärenden till PKS (missiv)(pdf-fil 26 KB)

2. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under första halvåret av 2016(pdf-fil 74 KB)

2. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under första halvåret av 2016 (missiv)(pdf-fil 25 KB)

4. Viktiga regionala utvecklingsfrågor för länets kommuner (ansökan om att bilda regionkommun, landstingsfullmäktige 2011)(pdf-fil 4445 KB)

4. Viktiga regionala utvecklingsfrågor för länets kommuner (Framtida organisation för regionkommun i Jönköpings län – regionbildningskommitténs förslag 2013)(pdf-fil 1036 KB)

11. Anmälningsärenden till PKS(pdf-fil 12 KB)