Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)

Kallelser och protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet, protokoll när de har justerats.

Sammanträde 2121-10-21

Kallelse(pdf-fil 691 KB)

Ärenden
1. Kommunal utvecklings Delårsrapport 2 2021(pdf-fil 1140 KB)

2. Sammanfattning utredning av ersättning till Naturbruk(pdf-fil 793 KB)

3. Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län(pdf-fil 841 KB)
Verksamhetsinriktning för Naturbruksgymnasierna (pdf-fil 103 KB)

Förklarande brev tidigare samverkansavtal(pdf-fil 451 KB)
Samverkansavtal naturbruk (missiv)(pdf-fil 560 KB)

4. Skrivelse apotek och banktjänster till riksdagens socialutskott(pdf-fil 443 KB)
Barn och unga socialutskottet (missiv)(pdf-fil 389 KB)

5. Sammanträdesplan för PKS 2022(pdf-fil 129 KB)

6. Specialiserad palliativ vård förslag till genomförandeplan (pdf-fil 214 KB)
Sammanställning av svar med anledning av PKS uppdrag(pdf-fil 269 KB)
Specialiserad palliativ vård i Jönköpings län (missiv)(pdf-fil 279 KB)

7. Tillsammans möter vi framtidens behov - förslag(pdf-fil 2155 KB)
Nära vård (missiv)(pdf-fil 109 KB)

Sammanträde 2021-09-09

Protokoll(pdf-fil 2424 KB)

Kallelse(pdf-fil 701 KB)

Ärende
Specialiserad pallitiv vård förslag till genomförandeplan(pdf-fil 214 KB)

Tillsammans möter vi framtidens behov 13 kommuner utkast(pdf-fil 2461 KB)

Barn och unga(pdf-fil 1970 KB)

Digitaliseringsarbetet Kommunal utveckling(pdf-fil 1385 KB)

Kunskapsstyrning(pdf-fil 1085 KB)

Sammanträde 2021-06-03

Protokoll(pdf-fil 3636 KB)

Kallelse(pdf-fil 402 KB)

Ärenden
1. Mediacenter: Förbundsorning kommuanlförbundet Mediacenter Jönköping län(pdf-fil 160 KB)Gällande leveransavtal Mediacenter (pdf-fil 2367 KB) Förslag till beslutsunderlag Mediacenter(pdf-fil 665 KB) Rapport Mediacenter(pdf-fil 601 KB)

2.Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - utkast(pdf-fil 2461 KB) Rekommendationsbeslut Tillsammans möter vi framtidens behov (missiv)(pdf-fil 240 KB)

Presentation Tillsammans möter vi framtidens behov(pdf-fil 2373 KB)

3. Specialiserad palliativ vård förslag till genomförande plan(pdf-fil 214 KB)

Sammanträde 2021-04-22

Protokoll(pdf-fil 248 KB)

Kallelse(pdf-fil 414 KB)

Ärenden
1. Verksamhetsberättelse Kommunal utveckling 2020(pdf-fil 2774 KB)

Sammanträde 2021-02-11

Protokoll(pdf-fil 302 KB)

Kallelse(pdf-fil 490 KB)

Ärenden

1. Specialiserad palliativ vård i Jönköpings län(pdf-fil 1546 KB)

2. Familjehemsresursen(pdf-fil 1613 KB)

Sammanträde 2020-12-17

Protokoll(pdf-fil 247 KB)

Kallelse(pdf-fil 383 KB)

Ärenden

1. Verksamhetsplan 2021-2023 Kommunal utveckling(pdf-fil 723 KB)

2. Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2021(pdf-fil 1062 KB)

3. Presentation Nära vård PKS 201217(pdf-fil 4339 KB)

Sammanträde 2020-10-15

Protokoll(pdf-fil 269 KB)

Kallelse(pdf-fil 430 KB)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings delårsrapport januari-augusti 2020(pdf-fil 1292 KB)

2. Beslut NTIM 2020-09-15 Valärende - Referensgrupp nationell och regional transportplan(pdf-fil 112 KB)

3. Resultatuppföljning Kommunal utveckling tertial 2 2020(pdf-fil 967 KB)

4. Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län(pdf-fil 818 KB)

Sammanträde 2020-09-17

Protokoll(pdf-fil 279 KB)

Kallelse(pdf-fil 497 KB)

Ärenden

1. Sammanträdesplan PKS 2021(pdf-fil 120 KB)

2. Översyn av samordningsförbunden i Jönköpings län (pdf-fil 1664 KB)

3. Barnahus presentation(pdf-fil 1689 KB)

4. Livsstilssatsningen presentation(pdf-fil 829 KB)

5. Utredning SOU 2020 33 Planering dimensionering komvux och gymnasieskola presentation(pdf-fil 1848 KB)

Sammanträde 2020-06-11

Protokoll(pdf-fil 164 KB)

Kallelse(pdf-fil 415 KB)

Ärenden

1. Utredning av den palliativa vården i Jönköpings län 2018-05-17(pdf-fil 519 KB)

2. Område äldre samt utredning palliativ vård(pdf-fil 1508 KB)

3. Ungdomsmottagningarna(pdf-fil 861 KB)

Sammanträde 2020-04-02

Protokoll(pdf-fil 3331 KB)

Kallelse(pdf-fil 575 KB)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings resultatuppföljning 2019
(pdf-fil 1274 KB)

2. Område psykiatri (pdf-fil 1416 KB)

3. Verksamhetsberättelse Kommunal utveckling 2019(pdf-fil 1344 KB)

 

Sammanträde 2020-01-30

Kallelse(pdf-fil 570 KB)

Protokoll(pdf-fil 257 KB)

Ärenden

1. Information om länets skolchefers utredning kring gymnasiesamverkan (missiv)(pdf-fil 309 KB)

2. Fråga angående gemensam skrivelse inom funktionshinderområdet (missiv)(pdf-fil 61 KB)

3. Information om EFS-projektet "Räkna med mig" inom området Arbete och delaktighet (missiv)(pdf-fil 342 KB)

4. Information om partnerskap FoUrum Fritids arbete (missiv)(pdf-fil 2498 KB)

5. Rapport om Energikontorets arbete (missiv)(pdf-fil 1068 KB)