Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)

Kallelser och protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet, protokoll när de har justerats.

Sammanträde 2021-02-11

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Specialiserad palliativ vård i Jönköpings län(pdf-dokument)

2. Familjehemsresursen(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-12-17

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Verksamhetsplan 2021-2023 Kommunal utveckling(pdf-dokument)

2. Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2021(pdf-dokument)

3. Presentation Nära vård PKS 201217(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-10-15

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings delårsrapport januari-augusti 2020(pdf-dokument)

2. Beslut NTIM 2020-09-15 Valärende - Referensgrupp nationell och regional transportplan(pdf-dokument)

3. Resultatuppföljning Kommunal utveckling tertial 2 2020(pdf-dokument)

4. Vård- och omsorgscollege i Jönköpings län(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-09-17

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Sammanträdesplan PKS 2021(pdf-dokument)

2. Översyn av samordningsförbunden i Jönköpings län (pdf-dokument)

3. Barnahus presentation(pdf-dokument)

4. Livsstilssatsningen presentation(pdf-dokument)

5. Utredning SOU 2020 33 Planering dimensionering komvux och gymnasieskola presentation(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-06-11

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Utredning av den palliativa vården i Jönköpings län 2018-05-17(pdf-dokument)

2. Område äldre samt utredning palliativ vård(pdf-dokument)

3. Ungdomsmottagningarna(pdf-dokument)

Sammanträde 2020-04-02

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Kommunal utvecklings resultatuppföljning 2019
(pdf-dokument)

2. Område psykiatri (pdf-dokument)

3. Verksamhetsberättelse Kommunal utveckling 2019(pdf-dokument)

 

Sammanträde 2020-01-30

Kallelse(pdf-dokument)

Protokoll(pdf-dokument)

Ärenden

1. Information om länets skolchefers utredning kring gymnasiesamverkan (missiv)(pdf-dokument)

2. Fråga angående gemensam skrivelse inom funktionshinderområdet (missiv)(pdf-dokument)

3. Information om EFS-projektet "Räkna med mig" inom området Arbete och delaktighet (missiv)(pdf-dokument)

4. Information om partnerskap FoUrum Fritids arbete (missiv)(pdf-dokument)

5. Rapport om Energikontorets arbete (missiv)(pdf-dokument)