Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)

Kallelser och protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet, protokoll när de har justerats.

Sammanträde 2019-10-17

Protokoll

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden 

1.Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019 (rapport)(pdf-dokument)

2.Beslut avseende sammanträdesplan för Primärkommunalt
samverkansorgan 2020 (missiv)
(pdf-dokument)

 

Sammanträde 2019-09-12

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1.Beslut avseende Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020 (missiv)(pdf-dokument)

1.Beslut avseende Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020 (rapport)(pdf-dokument)

2. Beslut avseende roller och ansvar för Kommunal utveckling(pdf-dokument)

 

Sammanträde 2019-05-17

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019(pdf-dokument)

2. Redovisning av resultat från genomförd utvärdering av den länsgemensamma enheten för familjehemsrekrytering, RJL 2019/642(pdf-dokument)

3. Redovisning av uppdrag att sammanställa underlag och frågeställningar inför hemställande av möte med Försäkringskassan(pdf-dokument)

4. Rapportering avseende överenskommelse om kostnadsfördelning kommun och landsting vid placering på externa behandlingshem, RJL 2019/117(pdf-dokument)

Sammanträde 2019-03-14

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

1. Beslut om Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2018, RJL 2017/1522(pdf-dokument)

5. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling avseende återkoppling till Jönköpings läns kommuners politiska ledningar om SKL:s påverkansarbete och stöd kring personlig assistans och assistansersättning, RJL 2019/236(pdf-dokument)

8. Anmälningsärenden  till PKS(pdf-dokument)

Sammanträde 2019-02-07

Protokoll(pdf-dokument)

Kallelse(pdf-dokument)

Ärenden

2. Beslut avseende förslag till plan för arbetet med Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell (missiv)(pdf-dokument)

2. Beslut avseende förslag till plan för arbetet med Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell (offert)(pdf-dokument)

4. Redovisning av Kommunal utvecklings ledningsgrupps förslag till handlingsplan med anledning av utvärderingen av Kommunal utveckling (missiv)(pdf-dokument)

4. Redovisning av Kommunal utvecklings ledningsgrupps förslag till handlingsplan med anledning av utvärderingen av Kommunal utveckling (förslag till handlingsplan)(pdf-dokument)

5. Beslut avseende aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal, RJL 2018/1556 (missiv)(pdf-dokument)

5. Beslut avseende aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal, RJL 2018/1556 (aktivitetsplan)(pdf-dokument)

10. Anmälningsärenden till PKS(pdf-dokument)