Politik, möten och handlingar

Kommunalt forum 2015

Protokoll och kallelser för kommunalt forum från 2015.

2015-12-04

Protokoll (pdf-fil, 195 kB)

Kallelse samt handlingar (pdf-fil, 1336 kB)

2015-10-30

Protokoll (pdf-fil, 198 kB)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa (pdf-fil, 487 kB)

Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa (pdf-fil, 345 kB)

Kallelse (pdf-fil, 112 kB)

2015-09-04

Protokoll (pdf-fil, 205 kB)

Överenskommelse för förbättrade - och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (pdf-fil, 392 kB)

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning (pdf-fil, 360 kB)

Förslag revidering av arbetsordning (pdf-fil, 132 kB)

Kallelse (pdf-fil, 111 kB)

2015-05-26

Protokoll (pdf-fil, 203 kB)

Samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner avseende hörhjälpmedel (pdf-fil, 90 kB)
Presentation ReDa (pdf-fil, 401 kB)
Strategi och handlingsplan Äldre 2015-2017 (pdf-fil, 1004 kB)
Kallelse (pdf-fil, 111 kB)

2015-03-06

Protokoll (pdf-fil, 197 kB)

Ledningssystem för samverkan mellan kommun och landsting (pdf-fil, 231 kB)

Förslag om förstärkt samverkan inom besöksnäringen mellan Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län (pdf-fil, 141 kB)

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege (pdf-fil, 107 kB)

Kallelse (pdf-fil, 159 kB)

2015-01-30

Protokoll 2015-01-30 (pdf-fil, 40 kB)

Bilaga - Vård- och omsorgscollege (pdf-fil, 144 kB)

Bilaga - Skolskjuts (pdf-fil, 327 kB)

Kallelse 2015-01-30 (pdf-fil, 43 kB)