Politik, möten och handlingar

Primärkommunalt samverkansorgan 2019

Dokument och protokoll avseende 2019

Sammanträde 2019-12-12

Protokoll (pdf-fil, 2551 kB)

Kallelse (pdf-fil, 353 kB)

Sammanträde 2019-10-17

Protokoll (pdf-fil, 44 kB)

Kallelse (pdf-fil, 226 kB)

Ärenden 

1.Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019 (rapport) (pdf-fil, 1054 kB)

2.Beslut avseende sammanträdesplan för Primärkommunalt
samverkansorgan 2020 (missiv)
(pdf-fil, 100 kB)

 

Sammanträde 2019-09-12

Protokoll (pdf-fil, 154 kB)

Kallelse (pdf-fil, 225 kB)

Ärenden

1.Beslut avseende Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020 (missiv) (pdf-fil, 29 kB)

1.Beslut avseende Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2020 (rapport) (pdf-fil, 761 kB)

2. Beslut avseende roller och ansvar för Kommunal utveckling (pdf-fil, 456 kB)

 

Sammanträde 2019-05-17

Protokoll (pdf-fil, 132 kB)

Kallelse (pdf-fil, 324 kB)

Ärenden

1. Beslut om Kommunal utvecklings tertialrapport 1 2019 (pdf-fil, 937 kB)

2. Redovisning av resultat från genomförd utvärdering av den länsgemensamma enheten för familjehemsrekrytering, RJL 2019/642 (pdf-fil, 2052 kB)

3. Redovisning av uppdrag att sammanställa underlag och frågeställningar inför hemställande av möte med Försäkringskassan (pdf-fil, 507 kB)

4. Rapportering avseende överenskommelse om kostnadsfördelning kommun och landsting vid placering på externa behandlingshem, RJL 2019/117 (pdf-fil, 154 kB)

Sammanträde 2019-03-14

Protokoll (pdf-fil, 157 kB)

Kallelse (pdf-fil, 226 kB)

Ärenden

1. Beslut om Kommunal utvecklings verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2018, RJL 2017/1522 (pdf-fil, 2063 kB)

5. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling avseende återkoppling till Jönköpings läns kommuners politiska ledningar om SKL:s påverkansarbete och stöd kring personlig assistans och assistansersättning, RJL 2019/236 (pdf-fil, 32 kB)

8. Anmälningsärenden  till PKS (pdf-fil, 13 kB)

Sammanträde 2019-02-07

Protokoll (pdf-fil, 253 kB)

Kallelse (pdf-fil, 229 kB)

Ärenden

2. Beslut avseende förslag till plan för arbetet med Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell (missiv) (pdf-fil, 29 kB)

2. Beslut avseende förslag till plan för arbetet med Kommunal utvecklings mål- och budgetuppföljningsmodell (offert) (pdf-fil, 236 kB)

4. Redovisning av Kommunal utvecklings ledningsgrupps förslag till handlingsplan med anledning av utvärderingen av Kommunal utveckling (missiv) (pdf-fil, 29 kB)

4. Redovisning av Kommunal utvecklings ledningsgrupps förslag till handlingsplan med anledning av utvärderingen av Kommunal utveckling (förslag till handlingsplan) (pdf-fil, 152 kB)

5. Beslut avseende aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal, RJL 2018/1556 (missiv) (pdf-fil, 28 kB)

5. Beslut avseende aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal, RJL 2018/1556 (aktivitetsplan) (pdf-fil, 92 kB)

10. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 113 kB)