Politik, möten och handlingar

Primärkommunalt samverkansorgan 2017

Dokument och protokoll avseende 2017.

Sammanträde 2017-12-07

Protokoll (pdf-fil, 255 kB)

Kallelse (pdf-fil, 165 kB)

Ärenden

4. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling (pdf-fil, 185 kB)

5. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 (missiv) (pdf-fil, 34 kB)

5. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 (pdf-fil, 750 kB)

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-10-31 (pdf-fil, 193 kB)

12. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 12 kB)

Extrainsatt sammanträde 2017-11-10

Protokoll (pdf-fil, 175 kB)

Kallelse (pdf-fil, 154 kB)

Ärenden 

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 (missiv) (pdf-fil, 28 kB)

1. Beslut avseende överenskommelse om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Jönköpings län, RJL 2017/2982 (pdf-fil, 651 kB)

Sammanträde 2017-10-12

Protokoll (pdf-fil, 209 kB)

Kallelse (pdf-fil, 232 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling 2018 (pdf-fil, 674 kB)

2. Information om delårsrapport och budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-08-31 (delårsrapport) (pdf-fil, 139 kB)

2. Information om delårsrapport och budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-08-31 (budgetuppföljning) (pdf-fil, 237 kB)

10. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 12 kB)

Sammanträde 2017-09-07

Protokoll (pdf-fil, 3208 kB)

Kallelse (pdf-fil, 171 kB)

Ärenden

2. Beslut avseende finansiering av fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (missiv) (pdf-fil, 14 kB)

3. Beslut om uppdragsbeskrivning avseende utredning kring palliativ vård, RJL 2017/1521 (missiv) (pdf-fil, 27 kB)

3. Beslut om uppdragsbeskrivning avseende utredning kring palliativ vård, RJL 2017/1521 (pdf-fil, 187 kB)

5. Fastställande av sammanträdesplan för PKS under 2018 (pdf-fil, 13 kB)

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-07-31 (pdf-fil, 236 kB)

7. Information/beslut avseende avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende, KomHem, PKN 5011 (pdf-fil, 1610 kB)

10. Rapportering avseende överenskommelse om ansvarsfördelning kommun och landsting vid placering av barn och unga, RJL 2015/1837 (pdf-fil, 178 kB)

13. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 109 kB)

Sammanträde 2017-05-11

Protokoll (pdf-fil, 398 kB)

Kallelse (pdf-fil, 232 kB)

Ärenden

2. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (förslag) (pdf-fil, 130 kB)

2. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (missiv) (pdf-fil, 38 kB)

3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (missiv) (pdf-fil, 22 kB)

3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (pdf-fil, 760 kB)

3. Beslut avseende uppdragsbeskrivning och finansiering av gemensam fördjupad uppföljning och slutrapport av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården, RJL 2015/999 (Region Jönköpings läns reviderade version) (pdf-fil, 528 kB)

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 (missiv) (pdf-fil, 27 kB)

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 (ansökan) (pdf-fil, 237 kB)

4. Beslut avseende hantering av ansökan avseende den Geriatriska forskningsfonden, RJL 2017/1336 (information) (pdf-fil, 1193 kB)

5. Fördelning av kostnader för inkontinenshjälpmedel (pdf-fil, 298 kB)

6. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-03-31 (pdf-fil, 236 kB)

6. Kommentarer till budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-03-31 (pdf-fil, 26 kB)

11. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 13 kB)

Sammanträde 2017-04-06

Protokoll (pdf-fil, 241 kB)

Kallelse (pdf-fil, 243 kB)

Ärenden

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (missiv) (pdf-fil, 37 kB)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (FoUrum social välfärd) (pdf-fil, 56 kB)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (ledning och stab) (pdf-fil, 31 kB)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (förslag ledning och stab) (pdf-fil, 414 kB)

1. Beslut avseende framtida finansiering av Kommunal utveckling, RJL 2016/2972 (risk- och konsekvensanalys) (pdf-fil, 319 kB)

2. Beslut om bilagan avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, RJL 2015/1897 (missiv) (pdf-fil, 151 kB)

2. Beslut om bilagan avseende psykologansvaret för utredning av barn och unga med misstänkt intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, RJL 2015/1897 (pdf-fil, 615 kB)

3. Information från utvecklingschefen för Kommunal utveckling (värdegrund för Kommunal utveckling) (pdf-fil, 306 kB)

4. Beslut om Primärkommunalt samverkansorgans verksamhetsberättelse och resultatredovisning för 2016, RJL 2017/255 (pdf-fil, 452 kB)

5. Information om budgetuppföljning Kommunal utveckling 2017-02-28, RJL 2017/255 (pdf-fil, 236 kB)

13. Anmälningsärenden till PKS (pdf-fil, 14 kB)

Sammanträde 2017-02-02

Protokoll (pdf-fil, 247 kB)

Kallelse (pdf-fil, 232 kB)

Ärenden

1. Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården (missiv) (pdf-fil, 28 kB)

1. Uppdragsbeskrivning inklusive tidsplan avseende fördjupad uppföljning av volym- och kostnadsutveckling inom hemsjukvården (pdf-fil, 677 kB)

4. Budgetuppföljning Kommunal utveckling 2016-12-31 (pdf-fil, 275 kB)

7. Överenskommelse om ansvarsfördelning vid placering av barn och unga (pdf-fil, 178 kB)