Politik, möten och handlingar

Inkomna motioner 2023

Motion-Beakta vårdpersonalens tid när riktlinjer skriv (pdf-fil, 71 kB)

Från: Centerpartiet
Inkommen: 2023-03-21  
Dnr: RJL 2023/993
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion- Ta bort moment i sjukvården som inte tillför medicinsk nytta (pdf-fil, 46 kB)

Från: Centerpartiet
Inkommen: 2023-03-21  
Dnr: RJL 2023/994
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Inrätta pris som stimulerar nytänkande och innovation! (pdf-fil, 65 kB)

Från: Kristdemokraterna
Inkommen: 2023-04-11  
Dnr: RJL 2023/1297
Remitterad till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Motion -  Utöka vårdvalet för de väntande barnens skull! (pdf-fil, 75 kB)

Från: Kristdemokraterna
Inkommen: 2023-04-11  
Dnr: RJL 2023/1298
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Införa flerårigt projekt "Öppen musikfestivlal" (pdf-fil, 539 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Inkommen: 2023-04-17 
Dnr: RJL 2023/1376
Remitterad till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Motion - Redovisa årligen ett regionalt forskningsbokslut (pdf-fil, 427 kB)

Från: Kristdemokraterna
Inkommen: 2023-05-09
Dnr: RJL 2023/1729
Remitterad till: Regionstyrelsen