Politik, möten och handlingar

Inkomna motioner 2023

Motion-Beakta vårdpersonalens tid när riktlinjer skriv (pdf-fil, 71 kB)

Från: Centerpartiet
Inkommen: 2023-03-21  
Dnr: RJL 2023/993
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF 2023-11-07--08 § 135

Motion- Ta bort moment i sjukvården som inte tillför medicinsk nytta (pdf-fil, 46 kB)

Från: Centerpartiet
Inkommen: 2023-03-21  
Dnr: RJL 2023/994
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Inrätta pris som stimulerar nytänkande och innovation! (pdf-fil, 65 kB)

Från: Kristdemokraterna
Inkommen: 2023-04-11  
Dnr: RJL 2023/1297
Remitterad till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Motion -  Utöka vårdvalet för de väntande barnens skull! (pdf-fil, 75 kB)

Från: Kristdemokraterna
Inkommen: 2023-04-11  
Dnr: RJL 2023/1298
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Införa flerårigt projekt "Öppen musikfestivlal" (pdf-fil, 539 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Inkommen: 2023-04-17 
Dnr: RJL 2023/1376
Remitterad till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Motion - Redovisa årligen ett regionalt forskningsbokslut (pdf-fil, 427 kB)

Från: Kristdemokraterna
Inkommen: 2023-05-09
Dnr: RJL 2023/1729
Remitterad till: Regionstyrelsen

Motion - Likvärdigt och bästa möjliga stöd till barn med språkstörningar i Region Jönköpings län (pdf-fil, 1944 kB)

Från: Liberalerna och Vänsterpartiet
Inkommen: 2023-06-13 
Dnr: RJL 2023/2151
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Fria arbetsskor i vården, för ett jämställt yrkesliv (pdf-fil, 608 kB)

Från: Vänsterpartiet
Inkommen: 2023-09-01
Dnr: RJL 2023/2942
Remitterad till: Regionstyrelsen

Motion - Korta telefonköerna till 1177 och förbättra vårdkedjan (pdf-fil, 781 kB)

Från: Kristdemokraterna
Inkommen: 2023-10-10
Dnr: RJL 2023/3461
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Utökat kulturbidrag (pdf-fil, 191 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Inkommen: 2023-10-17
Dnr: RJL 2023/3539
Remitterad till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Motion - Kulturarvsfond (pdf-fil, 399 kB)

Från: Sverigedemokraterna
Inkommen: 2023-10-17
Dnr: RJL 2023/3540
Remitterad till: Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Motion - Satsning för jämlik bröstcancervård (pdf-fil, 1348 kB)

Från: Liberalerna 
Inkommen: 2023-10-24
Dnr: RJL 2023/3602
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Avskaffad åldersgräns för mammografiscreening och för individualiserad screening (pdf-fil, 2027 kB)

Från: Liberalerna 
Inkommen: 2023-10-24
Dnr: RJL 2023/3603
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Slut glappet i barn och ungas hälsovård! (pdf-fil, 132 kB)

Från: Liberalerna 
Inkommen: 2023-11-03
Dnr: RJL 2023/3766
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Motion - Investera för ett friskare Jönköpings län (pdf-fil, 937 kB)

Från: Liberalerna 
Inkommen: 2023-11-14
Dnr: RJL 2023/3871
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård