Inkomna motioner 2021

Motion - Inrätta en Coronakommission(pdf-fil 737 KB)

Från: Mikael Ekvall, V
Inkommen:  2021-04-19
Dnr: RJL 2021/885
Remitterad till: 

Motion - Motion om delägarskap i Jönköping Airport(pdf-fil 811 KB)

Från: Agneta Lundberg, Ulf Svensson och Anders Gustafsson, SD
Inkommen:  2021-05-05
Dnr: RJL 2021/1073
Remitterad till: