Politik, möten och handlingar

Inkomna motioner 2017-2018

Motioner till regionstyrelsens arbetsutskott

Fastställ en arbetsmiljöpolicy(pdf-fil 35 KB)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-10-29
Dnr: 2018/2817
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 65/2019

Parlamentariska nämndens framtid(pdf-fil 1806 KB)
Mikael Ekvall (V)
Datum 2018-09-04
Dnr: RJL 2018/2288
Remitterat till:Regionstyrelsen/arbetsutskottet

RF § 38/2019

Stoppa bidragen till Pride(pdf-fil 22 KB) Morgan Malmborg och Per Svenhall Datum: 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1992
Remitterat till: Regionstyrelsen/arbetsutskottet

RF § 9/2019

Klimatet kan inte vänta - vi måste börja resa hållbart NU(pdf-fil 42 KB)
Sibylla Jämting och Annica Nordqvist (MP)

Datum 2018-08-14
Dnr: RJL 2018/2083
Remitterat till: Regionstyrelsen/arbetsutskottet

RJ § 61/2019

Jämställdhetsintegrering i praktiken(pdf-fil 53 KB)

Marcus Eskdahl, (S)
Datum: 2017-12-19
Dnr: RJL 2017/3575
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 58/2019

Nu blir vi väl MR-Region?(pdf-fil 1459 KB)
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Thöre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1424
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF §15/2018

Motion om kollektivavtal vid upphandling(pdf-fil 768 KB)

Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr RJL 2017/997
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 7/2019

Motion om regionalt innovationsråd/tillväxtråd(pdf-fil 830 KB)
Maria Hörnsten (S)
Datum: 2017-03-28
Dnr: RJL 2017/994
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 57/2019

Bygg studentbostäder i regionens regi(pdf-fil 30 KB)
Simon Johansson (S)
Datum: 20017-03-09
Dnr: RJL 2017/752
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 16/2018

Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län?(pdf-fil 40 KB)
Rachel De Basso, Carina Ödebrink (S)
Datum: 2016-10-26
Dnr: RJL 2016/3444
Remitterad till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 57/2018

Låt alla anställda tala svenska(pdf-fil 902 KB)
Anne Karlsson, Anita Winberg, Helena Elmqvist och Katja Ganekind (SD)
Datum: 2016-08-01
Dnr: RJL 2016/2477
Remitterad till:  Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 130/2016

Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare(pdf-fil 47 KB)
Marcus Eskdahl (S)
Datum: 2016-05-18
Dnr: RJL 2016/1679
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 13/2018

Bygg miljö- och energismart - bygg i trä(pdf-fil 1605 KB)
Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson, Sibylla Jämting och Erik Hugander (MP)
Datum: 2016-05-20
Dnr: RJL 2016/1722
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 12/2018

Genomför en vägledande folkomröstning om eventuell regionförstoring(pdf-fil 62 KB)
Samuel Godrén, Anders Gustafsson, Helena Elmqvist; Anne Karlsson, Robert Andersson, Per Svenhall (SD)
Datum: 2016-04-20
Dnr: RJL 2016/1288
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 7/2017

Motion - Strategisk upphandling för innovationer och social och miljömässig hållbarhet(pdf-fil 50 KB)

Carina Ödebrink (S), Annica Nordqvist (MP) och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-03-15
Dnr: RJL 2016/750
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 40/2017

Mindre kött och bättre kött - för klimatet, hälsan och miljön(pdf-fil 1640 KB)
Sibylla Jämting och Erik Hugander (MP)
Datum: 2016-02-09
Dnr: RJL 2016/347
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 14/2018

Divestera ur fossilindustrin(pdf-fil 83 KB)
Kajsa Carlsson, Erik Hugander, Sibylla Jämting och Annica Nordqvist samtliga MP
Datum: 2015-09-08
Dnr: RJL 2015/1790
Remitterad till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 87/2016

Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige(pdf-fil 30 KB)

Mikael Ekvall Elisabeth Töre, Lennart Karlsson och Mauno Virta (V)
Datum: 2015-02-25
Dnr RJL 2015/438
Remitterad till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 41/2016 

Motioner till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Jämlik förebyggande vård även på landsbygden(pdf-fil 40 KB)
Desiré Törnqvist och Eva Eliasson (S)
Datum 2018-08-22
Dnr: RJL 2018/2153
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 8/2019

Prioritera psykvården(pdf-fil 25 KB)

Morgan Malmborg och Per Svenhall
Datum: 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1991
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 63/2019

Bevara våra tre akutsjukhus(pdf-fil 25 KB)
Morgan Malmborg och Per Svenhall
Datum 2018-07-23
Dnr: RJL 2018/1993
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 64/2019

Generalplan för våra tre akutsjukhus(pdf-fil 757 KB) Mikael Ekvall (V)
Datum 2018-07-07
Dnr: RJL 2018/1872
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 85/2019

Lärcaféer som integrerad del av vården(pdf-fil 51 KB)
Sibylla Jämting (MP), Elisabeth Töre (V) och Lars-Uno Olausson (S)
Datum: 2018-06-12
Dnr RJL 2018/1607
Remiiterat till: Nämd för folkhälsa och sjukvård

RF § 37/2019

Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården(pdf-fil 55 KB)
Marcus Eskdahl (S), Sibylla Jämting (MP) Mikael Ekvall (V)
Datum: 2018-03-27
Dnr: RJL 2018/922
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 130/2019

Tänderna tillhör kroppen(pdf-fil 345 KB)
Morgan Malmborg (-) och Per Svenhall (-)
Datum: 2018-02-19
Dnr: RJL 2018/514
Remitterat till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 56/2019

Gör primärvården i vår region mer likvärdig och jämlik(pdf-fil 33 KB)
Mikael Ekvall, Mauno Virta, Elisabeth Thöre och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1427
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 54/2018

Inför Äldremottagningar på vårdcentralerna(pdf-fil 524 KB)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1420
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 61/2018

Är den läkartiden som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig?(pdf-fil 39 KB)

Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1419
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 36/2018

Pröva digital tolkning(pdf-fil 53 KB)
Anne Karlsson, Katja Ganekind, Robert Andersson, Helena Elmqvist, Anders Gustafsson, Elisabeth Werner, Samuel Godrén och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-05-08
Dnr: RJL 2017/1415
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 55/2018

Hund i Regionens tjänst(pdf-fil 2741 KB)
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1341
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård 

RF § 37/2018

Inrätta korttidsplatser på sjukhusen(pdf-fil 56 KB)
Anne Karlsson, Helena Elmqvist, Samuel Godrén, Elisabeth Wener, Sven-Evert Gunnarsson, Ulf Svensson, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-04-18
Dnr: RJL 2017/1172
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RJ § 58/2018

Återinför vårdbiträden för enklare arbetsuppgifter(pdf-fil 56 KB)
Helena Elmqvist, Anne Karlsson, Samuel Godrén, Katja Ganekind, Robert Andersson, Elisabeth Wener, Anders Gustafsson och Ulf Svensson (SD)
Datum: 2017-03-31
Dnr: RJL 2017/1042
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 59/2018

Motion - Underlätta för vårdpersonalen genom att ge praxis och tillämpningar på begreppet "vård som inte kan anstå"(pdf-fil 60 KB)
Samuel Godrén, Anne Karlsson, Anita Wienberg, Anders Gustafsson, Helena Elmqvist, Elisabeth Werner, Katja Ganekind och Robert Andersson (SD)
Datum: 2017-03-13
Dnr: RJl 2017/786
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RJ § 60/2018

Slopad patientavgift för fattiga pensionärer(pdf-fil 802 KB)
Samuel Godrén (SD)
Datum: 2017-02-22
Dnr: RJL 2017/575
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 62/2018

Dags att kartlägga läkemedelsberoendet(pdf-fil 56 KB)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-02-06
Dnr: RJL 2017/400
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 10/2018

Motion - Erbjud provtagning eller screening för att förebygga kolon- och rektalcancer för personer över 60 år(pdf-fil 576 KB)
Eva Eliasson (S) och Elisabeth Töre (V)
Datum: 2017-01-12
Dnr RJL 2017/154
Remitterad till: Nämnd för folkhälsa och sjukvård

RF § 11/2018

Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu?(pdf-fil 50 KB)
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Mauno Virta och Lennart Karlsson
Datum: 2016-05-10
Dnr: RJL 2016/1571
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 77/2017

Motion - Neurorehabilitering utifrån patienternas behov(pdf-fil 2195 KB)
Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson, Annica Nordqvist och Erik Hugander (MP)
Datum: 2016-03-29
Dnr: RJL 2016/920
Remitterat till: Nämnden för  Folkhälsa och sjukvård

RF § 124/2016

Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet(pdf-fil 52 KB)
Helena Elmqvist, Anita Winberg, Robert Andersson och Samuel Godrén (SD)
Datum: 2016-02-11
Dnr: RJL 2016/354
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 42/2017

Sjukhusclown, är det inte dags nu? (pdf-fil 45 KB)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-02-01
Dnr: RJL2016/260
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 85/2016

Förebyggande insats för äldre - erbjud fria halkskydd(pdf-fil 40 KB)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-01-26
Dnr: RJL2016/190
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 98/2017 

Sjukresesystem anpassat efter dagens behov  (pdf-fil 49 KB)
Marcus Eskdahl (S) och Kajsa Carlsson (MP)  
Datum: 2015-09-14  
Dnr: RJL 2015/1824  
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 13/2017

Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid(pdf-fil 81 KB) 
Annica Nordqvist och Erik Hugander (MP)
Datum: 2015-05-12
Dnr: RJL 2015/1066
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 123/2016

Låt patientnämnden administrera alla klagomål (pdf-fil 29 KB)  
Anne Karlsson och Samuel Godrén (SD)  
Datum: 2015-03-10   
Dnr RJL 201/534  
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 76/17

Utveckla ett ramprogram för länets familjecentraler med fokus på jämlik hälsa(pdf-fil 46 KB)
Rachel De Basso
Datum: 2017-06-30
Dnr: RJL 2017/2059
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 54/2018

Motioner till Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Smålands musik och teaters uppdrag(pdf-fil 59 KB)
Håkan Sandgren, Eva Eliasson och Per Svenberg (S)
Datum: 2018-05-21
Dnr: RJL 2018/1374
Remitterat till: Nämd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

RF § 6/2020

Låt Spira spridas och spira för alla (pdf-fil 1607 KB)
Annica Nordqvist, Erik Hugander; Kajsa Carlsson och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2017-05-02
Dnr: RJL 2017/1342
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet 

RF § 8/2019

Den bortglömda konsten(pdf-fil 35 KB)

Mikael Ekvall och Lennart Karlsson (V)
Datum: 2017-01-23
Dnr RJL 2017/232
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

RF § 112/2017

Slå vakt om åkermarkerna(pdf-fil 48 KB)

Erik Hugander och Annica Nordqvist (MP)
Datum: 2015-10-09
Dnr: RJL2015/2027
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

RF § 122/2016

Motioner till Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Får man ta hunden med sig på resan? Modernisera färdtjänstreglerna nu!(pdf-fil 34 KB)
Annica Nordqvist och Sibylla Jämting (MP)
Datum: 2018-05-08
Dnr: RJL 2018/1267
Remitterat till: Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 129/2019

Kollektivtrafik i egen regi är framtidens melodi(pdf-fil 64 KB)
Mikael Ekvall, Lennart Karlsson, Elisabeth Töre och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1266
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 109/2018

Pendlare behöver fler morötter och mindre piska(pdf-fil 42 KB)
Mauno Virta och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2017-04-25
Dnr: RJL 2017/1267
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 56/2018

Motion - Upphandla kollektivtrafik med krav på kollektivavtal och personalövergång(pdf-fil 45 KB)
Mikael Ekvall och Mauno Virta (V)
Datum: 2017-02-21
Dnr: RJL 2017/561
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 53/2018

Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga(pdf-fil 91 KB)
Annica Nordqvist (MP), Carina Ödebrink (S) och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-04-20
Dnr: RJL2016/1287
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 14/2017

Hur fungerar egentligen våra sjukresor?  (pdf-fil 398 KB)

Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-03-31
Dnr: RJL 2016/966  
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

RJ § 12/2017

Barns rätt till en giftfri miljö(pdf-fil 1747 KB)
Annica Nordqvist, Sibylla Jämting och Mihai Banica (MP)
Datum: 2016-02-18
Dnr: RJL 2016/425
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

RJ § 8/2017

Lasta på lastcykel(pdf-fil 32 KB)

Annica Nordqvist (och Erik Hugander MP)
Datum: 2015-10-09
Dnr: RJL2015/2026
Remitterat till: Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö

RF § 129/2016

Färdtjänst med rätt till bärhjälp(pdf-fil 28 KB)  
Desiré Törnqvists (S) 
Datum: 2015-03-31 
Dnr RJL 2015/725
Remitterad till Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö

RF § 111/2017

Motion om cykelmotion(pdf-fil 25 KB)
Erik Hugander (MP)
Datum: 2015-02-24
Dnr RJL 2015/432
Remitterad till: Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 84/2016

Motioner till Parlamentariska nämnden

Anpassa antalet ledamöter i Regionfullmäktige efter kommunallagens riktvärde(pdf-fil 49 KB)
Anne Karlsson, Anders Gustafsson och Samuel Godrén (SD)
Datum: 2016-02-26
Dnr: RJL 2016/555
Remitterat till: Parlamentariska nämnden

RF § 86/2016

Motioner ännu inte remitterade