Motioner 2016

Motioner till regionstyrelsens arbetsutskott

Hur ska framtidens sjukvård ges i Region Jönköpings län?(pdf-dokument)
Rachel De Basso, Carina Ödebrink (S)
Datum: 2016-10-26
Dnr: RJL 2016/3444
Remitterad till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Låt alla anställda tala svenska(pdf-dokument)
Anne Karlsson, Anita Winberg, Helena Elmqvist och Katja Ganekind (SD)
Datum: 2016-08-01
Dnr: RJL 2016/2477
Remitterad till:  Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 130/2016

Högre ersättning för att jobba inom primärvården istället för hyrläkare(pdf-dokument)
Marcus Eskdahl (S)
Datum: 2016-05-18
Dnr: RJL 2016/1679
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Bygg miljö- och energismart - bygg i trä(pdf-dokument)
Annica Nordqvist, Kajsa Carlsson, Sibylla Jämting och Erik Hugander (MP)
Datum: 2016-05-20
Dnr: RJL 2016/1722
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Genomför en vägledande folkomröstning om eventuell regionförstoring(pdf-dokument)
Samuel Godrén, Anders Gustafsson, Helena Elmqvist; Anne Karlsson, Robert Andersson, Per Svenhall (SD)
Datum: 2016-04-20
Dnr: RJL 2016/1288
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 7/2017

Motion - Strategisk upphandling för innovationer och social och miljömässig hållbarhet(pdf-dokument)

Carina Ödebrink (S), Annica Nordqvist (MP) och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-03-15
Dnr: RJL 2016/750
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 40/17

Mindre kött och bättre kött - för klimatet, hälsan och miljön(pdf-dokument)
Sibylla Jämting och Erik Hugander (MP)
Datum: 2016-02-09
Dnr: RJL 2016/347
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

Divestera ur fossilindustrin(pdf-dokument)
Kajsa Carlsson, Erik Hugander, Sibylla Jämting och Annica Nordqvist samtliga MP
Datum: 2015-09-08
Dnr: RJL 2015/1790
Remitterad till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 87/2016

Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige(pdf-dokument)

Mikael Ekvall Elisabeth Töre, Lennart Karlsson och Mauno Virta (V)
Datum: 2015-02-25
Dnr RJL 2015/438
Remitterad till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 41/2016 

Motioner till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Alternativ till våld, är det dags för nästa steg nu?(pdf-dokument)
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Mauno Virta och Lennart Karlsson
Datum: 2016-05-10
Dnr: RJL 2016/1571
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion - Neurorehabilitering utifrån patienternas behov(pdf-dokument)
Sibylla Jämting, Kajsa Carlsson, Annica Nordqvist och Erik Hugander (MP)
Datum: 2016-03-29
Dnr: RJL 2016/920
Remitterat till: Nämnden för  Folkhälsa och sjukvård

RF § 124/2016

Säkrare omhändertagande på länets akutmottagningar med specialist i första ledet(pdf-dokument)
Helena Elmqvist, Anita Winberg, Robert Andersson och Samuel Godrén (SD)
Datum: 2016-02-11
Dnr: RJL 2016/354
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 42/2017

Sjukhusclown, är det inte dags nu? (pdf-dokument)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-02-01
Dnr: RJL2016/260
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 85/2016

Förebyggande insats för äldre - erbjud fria halkskydd(pdf-dokument)
Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-01-26
Dnr: RJL2016/190
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Sjukresesystem anpassat efter dagens behov  (pdf-dokument)
Marcus Eskdahl (S) och Kajsa Carlsson (MP)  
Datum: 2015-09-14  
Dnr: RJL 2015/1824  
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid(pdf-dokument) 
Annica Nordqvist och Erik Hugander (MP)
Datum: 2015-05-12
Dnr: RJL 2015/1066
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 123/2016

Låt patientnämnden administrera alla klagomål (pdf-dokument)  
Anne Karlsson och Samuel Godrén (SD)  
Datum: 2015-03-10   
Dnr RJL 201/534  
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

 

Motioner till Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Slå vakt om åkermarkerna(pdf-dokument)

Erik Hugander och Annica Nordqvist (MP)
Datum: 2015-10-09
Dnr: RJL2015/2027
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

RF § 122/2016

Motioner till Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Seniorkort inom kollektivtrafiken, en folkhälso-, jämställdhets och hållbarhetsfråga(pdf-dokument)
Annica Nordqvist (MP), Carina Ödebrink (S) och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-04-20
Dnr: RJL2016/1287
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Hur fungerar egentligen våra sjukresor?  (pdf-dokument)

Mikael Ekvall (V)
Datum: 2016-03-31
Dnr: RJL 2016/966  
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Barns rätt till en giftfri miljö(pdf-dokument)
Annica Nordqvist, Sibylla Jämting och Mihai Banica (MP)
Datum: 2016-02-18
Dnr: RJL 2016/425
Remitterat till: Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Lasta på lastcykel(pdf-dokument)

Annica Nordqvist (och Erik Hugander MP)
Datum: 2015-10-09
Dnr: RJL2015/2026
Remitterat till: Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö

RF § 129/2016

Färdtjänst med rätt till bärhjälp(pdf-dokument)  
Desiré Törnqvists (S) 
Datum: 2015-03-31 
Dnr RJL 2015/725
Remitterad till Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö

Motion om cykelmotion(pdf-dokument)
Erik Hugander (MP)
Datum: 2015-02-24
Dnr RJL 2015/432
Remitterad till: Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 84/2016

 

Motioner till Parlamentariska nämnden

Anpassa antalet ledamöter i Regionfullmäktige efter kommunallagens riktvärde(pdf-dokument)
Anne Karlsson, Anders Gustafsson och Samuel Godrén (SD)
Datum: 2016-02-26
Dnr: RJL 2016/555
Remitterat till: Parlamentariska nämnden

RF § 86/2016

 

Motioner ännu inte remitterade