Politik, möten och handlingar

Motioner 2015

Landstingets politiska motioner publiceras i PDF-format. Dokumenten har en storlek på 100Kb-1Mb och öppnas i nytt webbläsarfönster:

Samverkan inom missbruksvården(pdf-fil 44 KB)
Eva Eliasson och Mona Forsberg (S)
Datum: 2015-12-15
Dnr: RJL2015/2672
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 26/2016

Slå vakt om åkermarkerna(pdf-fil 48 KB)
Erik Hugander och Annica Nordqvist (MP)
Datum: 2015-10-09
Dnr: RJL2015/2027
Remitterat till: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet

Lasta på lastcykel(pdf-fil 32 KB)
Annica Nordqvist (och Erik Hugander MP)
Datum: 2015-10-09
Dnr: RJL2015/2026
Remitterat till: Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö

Ett tydligare samarbete för en attraktiv region(pdf-fil 189 KB)   
Carina Ödebrink (S)
Datum: 2015-09-23
Dnr: RJL2015/1882
Remitterat till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 25/2016

Sjukresesystem anpassat efter dagens behov  (pdf-fil 49 KB)
Marcus Eskdahl (S) och Kajsa Carlsson (MP  
Datum: 2015-09-14  
Dnr: RJL 2015/1824  
Remitterat till: Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Divestera ur fossilindustrin(pdf-fil 83 KB)
Kajsa Carlsson, Erik Hugander, Sibylla Jämting och Annica Nordqvist samtliga MP
Datum: 2015-09-08
Dnr: RJL 2015/1790
Remitterad till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 87/2016

Välkommen till Jönköpings län - motion om att inleda arbetet med en etableringsstrategi för Region Jönköpings län(pdf-fil 807 KB)
Annika Hansson, S och Martina Jansson, S
Datum: 2015-06-12
Dnr: RJL2015/1318
Remitterad till Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

RF § 27/2016

Hjälpmedelsdepå en möjlighet till en aktiv fritid(pdf-fil 81 KB) 
Annica Nordqvist och Erik Hugander (MP)
Datum: 2015-05-12
Dnr: RJL 2015/1066
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Dags att kartlägga och utveckla Första linjen för barn och unga(pdf-fil 50 KB) 
Mikael Ekvall, Elisabeth Töre, Lennart Karlsson och Mauno Virta (V)
Datum: 2015-05-12
Dnr: RJL 2015/1059
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 100/2015

Kompensera patienter som får ligga i korridoren(pdf-fil 45 KB)  
Anita Winberg, Marita Claesson, Anne Karlsson, Anders Gustafsson, Samuel Godrén och Per Svenhall (SD)
Datum: 2015-05-08
Dnr: RJL 2015/1044 
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

RF § 99/2015

Färdtjänst med rätt till bärhjälp(pdf-fil 28 KB)  
Desiré Törnqvists (S) 
Datum: 2015-03-31 
Dnr RJL 2015/725
Remitterad till Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö

Låt patientnämnden administrera alla klagomål (pdf-fil 29 KB)  
Anne Karlsson och Samuel Godrén (SD)  
Datum: 2015-03-10   
Dnr RJL 201/534  
Remitterad till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Motion om cykelmotion(pdf-fil 25 KB)
Erik Hugander (MP)
Datum: 2015-02-24
Dnr RJL 2015/432
Remitterad till: Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö

RF § 84/2015

Förbättra kvalitén på webbsändningar från regionfullmäktige(pdf-fil 30 KB)
Mikael Ekvall Elisabeth Töre, Lennart Karlsson och Mauno Virta (V)
Datum: 2015-02-25
Dnr RJL 2015/438
Remitterad till: Regionstyrelsens arbetsutskott

RF § 41/2016

Intensifiera folkhälsoarbetet(pdf-fil 35 KB)
Mikael Ekvall Elisabeth Töre, Lennart Karlsson och Mauno Virta (V)
Datum: 2015-02-24
Dnr RJL 2015/439
Remitterad till: Nämnden Folkhälsa och sjukvård

RF § 133/2015