Politik, möten och handlingar

Motioner 2014

Landstingets politiska motioner publiceras i PDF-format. Dokumenten har en storlek på 100Kb-1Mb och öppnas i nytt webbläsarfönster:

Utred förutsättningarna för att ta över Krösatågsverksamheten i egen regi(pdf-fil 33 KB)
Håkan Sandgren (S)   
Datum: 2014-07-22
Dnr LJ 2014/1066
Remitterad till Allmänpolitiska utskottet

RF § 9/2015

Rehabilitering för framtiden i Jönköpings län(pdf-fil 573 KB)
Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson (V)
Datum: 2014-06-19 
Dnr LJ 2014/924 
Remitterad till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping

Förbättrat kommunikationsstöd i förlossningsvården(pdf-fil 1781 KB)
Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall och Inga Jonasson (V)
Datum: 2014-06-19 
Dnr LJ 2014/925 
Remitterad till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

RF § 10/2015

Afasihus i Jönköpings län(pdf-fil 578 KB)
Kjell Ekelund, Mona-Lisa Hagström Svensson och Desiré Törnqvist (S)
Datum: 2014-06-18 
Dnr LJ 2014/920 
Remitterad till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping

RF § 11/2015

Motion om att stödja och stimulera lokala kulturting i Jönköpings län(pdf-fil 612 KB)
Eva Eliasson och Annika Hansson (S)
Datum: 2014-05-22
Dnr: LJ 2014/728
Remitterad till Allmänpolitiska utskottet

RF § 12/2015

Rätt till behandling för människor som drabbats av traumatiska händelser(pdf-fil 626 KB)
Mikael Ekvall, Per-Olof Bladh, Inga Jonasson (V)
Datum: 2014-04-22
Dnr: LJ 2014/601
Remitterad till Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo

RF § 13/2015

Äldre med psykisk ohälsa - satsningar behövs för att ge en rättvis vård!(pdf-fil 710 KB)
Per-Olof Bladh, Mikael Ekvall, Inga Jonasson (V)
Datum: 2014-04-09
Dnr: LJ 2014/547
Remitterad till Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping

RF § 14/2015

Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet(pdf-fil 548 KB)
Anna-Karin Yngvesson, Torbjörn Eriksson, Erik Lagärde (KD)
Datum: 2014-04-08
Dnr: LJ 2014/540
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping

RF § 16/2015

Motion angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel(pdf-fil 690 KB)
Inga Jonsson (V)
Datum: 2014-03-18
Dnr: LJ 2014/408
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

RF § 15/2015

Gör den internationella kvinnodagen, den 8 mars, till en regional flaggdag i Jönköpings län(pdf-fil 85 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2014-03-11
Dnr: LJ 2014/347
Remitterad till: Allmänpolitiska utskottet
LF § 143/2014

Automatisera frikort(pdf-fil 570 KB)
Samuel Godrén (SD)
Datum: 2014-01-07
Dnr: LJ 2014/19
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet, Värnamo
LF § 142/2014