Politik, möten och handlingar

Motioner 2013

Screening av benskörhet(pdf-fil 62 KB)
Doris Lidman (KD), Marianne Andersson (KD) och Ragnwald Ahlnér (KD)
Datum: 2013-11-19
Dnr: LJ 2013/1602
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping
LF §144/2014


Rätten att se klart! (pdf-fil 563 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2013-10-31
Dnr: LJ2013/1522
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
LF § 85/2014


Jämställt landstingsfullmäktige i Jönköpings län(pdf-fil 535 KB)  
Inga Jonasson (V)
Datum: 2013-10-22
Dnr: LJ2013/1475
Remitterad till: Allmänpolitiska utskottet
LF § 90/2014

Plånboken avgör om du blir impotent(pdf-fil 620 KB)
Urban Persson (M)
Datum 2013-09-24
Dnr: LJ2013/1323
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping
LF § 89/2014

Länstrafiken + turism=sant! (pdf-fil 601 KB)
Inga Jonasson (V), Per-Olof Bladh (V) och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2013-09-16
Dnr: LJ2013/1265
Remitterad till: Allmänpolitiska utskottet  
LF § 86/2014

Bussiga utflykter-berikande och stimulerande(pdf-fil 626 KB)
Per-Olof Bladh (V), Mikael Ekvall (V) och Inga Jonasson (V)
Datum: 2013-08-28
Dnr: LJ2013/1158
Remitterad till: Allmänpolitiska utskottet

LF § 104/2014
 
Öppen scen på Spira för allmänheten(pdf-fil 473 KB) 
Samuel Godrén (SD)
Datum: 2013-07-03
Dnr: LJ2013/1019
LF § 26/2014

Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke(pdf-fil 776 KB)  
Inga Jonasson (V)
Datum: 2013-06-17
Dnr: LJ2013/904
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
LF § 87/2014

Utvärdera öppethållande på vårdcentralerna(pdf-fil 515 KB)
Anna-Carin Magnusson (S) och Annika Hansson (S)
Datum: 2013-05-22
Dnr: LJ2013/767
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet, Värnamo
LF § 141/2014


Subventionera TBE vaccin för barn(pdf-fil 677 KB)
Marcus Eskdahl (S) och Bo Kärreskog (S)
Datum: 2013-03-19
Dnr: LJ2013/432
LF § 25/2014

Premiera samåkande medarbetare(pdf-fil 502 KB)
Mikael Ekvall (V), Inga Jonasson (V) och Per-Olof Bladh (V)
Datum: 2013-03-05
Dnr: LJ2013/341
Remitterad till: Allmänpolitiska utskottet
LF § 109/2013


Hur har jämställdheten påverkats av "vårdval"?(pdf-fil 710 KB)
Inga Jonasson(V) 
Datum: 2013-01-29
Dnr: LJ2013/154
Remitterad till: Allmänpolitiska utskottet 
LF § 13/2014


Underlätta budgetarbetet, implementera "budgetsimulator"(pdf-fil 584 KB) 
Samuel Godrén (SD)
Datum: 2013-01-24
Dnr: LJ 2013/110
LF § 85/2013