Politik, möten och handlingar

Motioner 2012

Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar(pdf-fil 81 KB) 
Lena Skaring Thorsén (FP)
Datum: 2012-10-24
Dnr: LJ2012/1476
LF § 87/2013

Specialisttjänster för sjukgymnaster och arbetsterapeuter behövs i Landstinget i Jönköpings län(pdf-fil 618 KB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2012-10-16
Dnr: LJ2012/1427
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping
LF § 108/2013

Utöka friskvårdsbidraget(pdf-fil 51 KB)
Per-Olof Bladh (V, Mikael Ekvall (V) och Inga Jonasson (V)
Datum: 2012-10-08
Dnr: LJ2012/1385
LF § 89/2013

Mödravårdscentralernas och Barnavårdscentralernas uppdrag(pdf-fil 524 KB) 
Rachel De Basso (S) och Agneta Johansson (S)
Datum: 2012-09-26
Dnr: LJ 2012/1320
LF § 86/2013

Stärk landstingets kunskap och kompetens om kemikaliers inverkan på barn(pdf-fil 614 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2012-09-24
Dnr: LJ2012/1299
Remitterad till: Allmänpolitiska utskottet
LF § 11/2014

Låt patienter använda färdtjänst till vården(pdf-fil 487 KB)
Jonas Magnusson (S)
Datum: 2012-09-17
Dnr: LJ2012/1252
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
LF § 110/2013

Stadscyklar; koppling till kollektivtrafiken i Jönköping(pdf-fil 568 KB) 
Magnus Berndtzon (MP) och Märta Svärd (MP)
Datum: 2012-09-11
Dnr: LJ2012/1223
LF § 10/2013

Satsa på undersköterskorna!(pdf-fil 607 KB)  
Inga Jonasson (V)
Datum: 2012-06-21
Dnr: LJ 2012/863
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping
LF § 12/2014

Skapa ett skydd för "visselblåsare" i Landstinget i Jönköpings län(pdf-fil 613 KB)
Inga Jonasson (V) och Mikael Ekvall (V)
Datum: 2012-06-13
Dnr: LJ 2012/802
LF § 70/2013

Fria preventivmedel - förebyggande hälso- och sjukvård(pdf-fil 396 KB)
Per-Olof Bladh (V)
Datum: 2012-06-11
Dnr: LJ 2012/779
LF § 68/2013

Äldrevårdscentral en ny organisationsform(pdf-fil 35 KB)
Bernt Svensson (FP)
Datum: 2012-05-30
Dnr: LJ 2012/726
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping
LF § 27/2014

Inför telemedicinsk teknik för snabb och säker upptäckt av hudcancer(pdf-fil 502 KB)
Håkan Sandgren (S)
Datum: 2012-05-18
Dnr: LJ2012/676
Remitterad till: Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo
LF § 66/2014

Våld i nära relationer - ett samhälls- och folkhälsoproblem(pdf-fil 68 KB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2012-05-15
Dnr: LJ2012/663
LF § 67/2013

Dags att gå vidare i arbetet för att öka kunskapen om HBTQ* i hälso- och sjukvården(pdf-fil 654 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2012-05-15
Dnr: LJ2012/657
LF § 49/2013

Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden(pdf-fil 185 KB)
Kristina Winberg (SD)
Datum: 2012-04-10
Dnr: LJ2012/497
LF § 69/2013

Försök med lättvårdsambulans(pdf-fil 157 KB) 
Kristina Winberg (SD)
Datum: 2012-03-28
Dnr: LJ2012/456
LF § 31/2013

Uppmärksamma celiaki(pdf-fil 48 KB)
Kristina Winberg (SD)
Datum: 2012-02-28
Dnr: LJ2012/270
LF § 8/2013

Riktlinjer och omvårdnadsansvarig för äldre på akutmottagningen(pdf-fil 561 KB)   
Anders Gustafsson (SD) och Samuel Godrén (SD) 
Datum: 2012-02-03
Dnr: LJ2012/140 
LF § 9/2013

Förenkla för kollektivtrafikresenärer – möjliggör laddning av kort på nätet!(pdf-fil 12 KB)   
Inga Jonasson (V)
Datum: 2012-01-19
Dnr: LJ2012/49
LF § 94/2012