Politik, möten och handlingar

Motioner 2011

Dietistresurserna bör förstärkas i Landstinget i Jönköping län (pdf-fil, 61 kB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-12-05
Dnr: LK11-0725
LF § 7/2013

Placering efter partitillhörighet (pdf-fil, 38 kB)
Anders Gustafsson (SD)
Datum: 2011-09-23
Dnr: LK11-0537
LF § 31/2012

Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med focus på yrkesspecifika frågor (pdf-fil, 703 kB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-09-12
Dnr: LK11-0521
LF § 69/2012

Ridterapi - en terapiform inom psykiatrin (pdf-fil, 511 kB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-09-05
Dnr: LK11-0501
LF § 47/2012

Ambulanssituationen i Jönköpings län  (pdf-fil, 42 kB)
Kristina Winberg (SD)
Datum: 2011-08-30
Dnr: LK11-0480
LF § 46/2012

Bra Liv - En primärvårdsorganisation i utveckling (pdf-fil, 811 kB)
Anna-Carin Magnusson (S) och Marcus Eskdahl (S)
Datum: 2011-08-19
Dnr: LK11-0450
LF § 64/2012

Information och uppföljning vid upprepade aborter (pdf-fil, 47 kB)
Samuel Godrén (SD)
Datum: 2011-06-22
LK11-0382
LF § 45/2012

Vilka resvanor har de landstingsanställda i Jönköpings län (pdf-fil, 624 kB)
Per-Olof Bladh (V), Mikael Ekvall (V) och Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-06-09
Dnr: LK11-0336
LF § 71/2012

Inför en vegetarisk veckodag i landstinget (pdf-fil, 515 kB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-05-31
Dnr: LK11-0322
LF § 70/2012

Landstinget ska bli en mönsterarbetsplats (pdf-fil, 602 kB)
Marcus Eskdahl (S) och Ann-Kristine Göransson (S)
Datum: 2011-05-24
Dnr: LK11-0306
LF § 88/2013

Utforma ett policydokument för demokratifrågor (pdf-fil, 489 kB)
Inga Jonasson (V), Mikael Ekvall (V) och Per-Olof Bladh (V)
Datum: 2011-05-23
Dnr: LK11-0296
LF § 12/2012

Fördjupa kunskapen om öppenvårdspsykiatrin (pdf-fil, 57 kB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-02-28
Dnr: LK11-0106
LF § 68/2012

Hygiensköterskor i förskolan (pdf-fil, 671 kB) 
Ann-Kristine Göransson (S)
Datum: 2011-02-03
Dnr: LK11-0083
LF § 30/2012 (återremiss), LF § 30/2013

Använd IT tekniken för att förbättra kvalitén för patienter på sjukhusen i länet (pdf-fil, 623 kB)
Per-Olof Bladh (V), Mikael Ekvall (V) och Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-02-01
Dnr: LK11-0056
LF § 11/2012

Landstinget i Jönköpings län-bäst i Sverige på miljöarbete (pdf-fil, 623 kB)
Per-Olof Bladh (V), Mikael Ekvall (V) och Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-02-01
Dnr: LK11-0057
LJ § 114/2011

Sjukgymnaster till den psykiatriska vården (pdf-fil, 630 kB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2011-01-24
Dnr: LK11-0037
LF § 48/2013

Motion - Införande av screening för att tidigt upptäcka tarmcancer (pdf-fil, 78 kB)
Kristina Winberg (SD)
Datum: 2011-01-05
Dnr: LK11-0011
LF § 9/2012

Den äldre människan på akutmottagning (pdf-fil, 80 kB)
Bilaga till motion (pdf-fil, 660 kB)
Anne Karlsson (SD)
Datum: 2011-01-05
Dnr: LK10-0012
LF § 10/2012