Politik, möten och handlingar

Motioner 2009

Översyn av arvoden till förtroendevalda (pdf-fil, 37 kB)  
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-12-16
Dnr: LK09-0581
LF § 8/2010

Översyn av regelverk för avgifter och högkostnadsskydd (pdf-fil, 43 kB) 
Inga Jonasson (V) Svante Olson (V) och Suzanne Schöblom (V)
Datum: 2009-12-15
Dnr: LK09-0578
LF § 72/2010

Straff eller vård vid alkoholism (pdf-fil, 30 kB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-12-14
Dnr: LK09-0572
LF 55/2011

Sprututbytesprogram - hälsovård för en utsatt grupp (pdf-fil, 38 kB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-12-10
Dnr: LK09-0569
LF § 97/2011

Fler neurologer (pdf-fil, 48 kB)  
Svante Olson (V), Suzanne Schöblom (V) och Per-Olof Bladh (V)
Datum: 2009-12-09
Dnr: LK09-0566
LF § 8/2011

Patientsäkerhet - högsta prioritet i vården? (pdf-fil, 73 kB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-10-06
Dnr: LK09-0409
LF § 59/10

Fler personer med funktionsnedsättning bör kunna anställas i Landstingets verksamheter (pdf-fil, 47 kB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2009-09-01
Dnr: LK09-09-0341
LF § 72/2011

Satsa på turismen för fler jobb i Jönköpings län (pdf-fil, 46 kB)  
Anna-Carin Magnusson (S) och Jarl Karlsson (S)
Datum: 2009-06-03
Dnr: LK09-09-0255
LF § 53/2011

Äldresamordnare behövs för att tillvarata de äldre multisjukas behov (pdf-fil, 52 kB) 
Inga Jonasson (V), Svante Olson (V) och Suzanne Schöblom (V)
Datum: 2009-04-14
Dnr: LK09-0186
LF § 42/10

Stärk och utveckla kunskapen om äldres psykiska hälsa (pdf-fil, 65 kB) 
Inga Jonasson (V), Svante Olson (V) och Suzanne Schöblom (V)
Datum: 2009-04-14
Dnr: LK09-0187
LF § 71/2011

Bemanningsenhet för läkare inom Hälso- & sjukvården (pdf-fil, 35 kB)
Marcus Eskdahl (S) och Annika Nordin (S)
Datum: 2009-03-30
Dnr: LK09-0161
LF § 26/10

Skapa en Vision Kultur i Vården i Landstinget i Jönköpings län! (pdf-fil, 40 kB)
Inga Jonasson (V) och Suzanne Sjöblom (V)
Datum: 2009-03-03
Dnr: LK09-0102
LF: § 27/10

Brist på psykologer (pdf-fil, 40 kB)
Carina Ödebrink (S)
Datum: 2009-02-17
Dnr: LK09-0078
LF § 115/09

Investera i framtiden (pdf-fil, 44 kB)
Anna-Carin Magnusson (S)
Datum: 2009-01-23
Dnr: LK09-0037
LF § 102/09