Politik, möten och handlingar

Motioner 2008

Ett kontantlöst system inom kollektivtrafiken(pdf-fil 33 KB)
Marcus Eskdahl (S)
Datum: 2008-11-04
Dnr: LK08-0466
LF § 47/09

Funktionshindrades hälsa kan förbättras - bort med den "onödiga ohälsan"(pdf-fil 34 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-09-01
Dnr: LK08-0358
LF § 28/09

Handlingsprogram för en trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.(pdf-fil 28 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-08-13
Diarienummer: LK08-0321
LF § 26/09

Jönköpings län behöver ett traumacentrum för att hjälpa vålds- och krisdrabbade!(pdf-fil 30 KB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-05-28
Diarienummer: LK08-0257
LF § 85/09

Musik som en del i omvårdnaden - om att utveckla en intern radiokanal på höglandssjukhuset(pdf-fil 37 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-05-26
Diarienummer: LK08-0250
LF § 12/09

Syskonstödjare(pdf-fil 18 KB)
Mona Forsberg (S), Kerstin Keijser (S) och Mona-Lisa Hagström(S)
Datum: 2008-04-30
Diarienummer: LK08-0208
LF § 83/09

Kvalitetsutveckling angående stöd till patienter och anhöriga vid akut kris(pdf-fil 42 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-04-02
Diarienummer: LK08-0158
LF § 82/09

Logopeder till primärvården(pdf-fil 25 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-03-17
Diarienummer: LK08-0135
LF § 109/08

Logopeder i primärvården(pdf-fil 25 KB) 
Marcus Eskdahl (S), Carina Ödebrink (S) och Kenth Persson (S)
Datum: 2008-03-05
Diarienummer: LK08-0114
LF § 108/08

Skapa en vårdform mellan slutenvård och öppenvård inom psykiatrin(pdf-fil 44 KB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-03-03
Diarienummer: LK08-0100
LF § 84/09

Miljöstrategi för Jönköpings län(pdf-fil 29 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-03-03
Diarienummer: LK08-0098
LF § 77/08

Rädda miljön-inför klimattaxa i kollektivtrafiken(pdf-fil 26 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-03-03
Diarienummer: LK08-0099
LF § 11/09

Kartläggning och uppföljning av tjänsteresor Landstinget(pdf-fil 29 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2008-01-21
Diarienummer: LK08-0033
LF § 54/08