Politik, möten och handlingar

Motioner 2007

Motion om försök med kulturtåg och kulturbussar(pdf-fil 42 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2007-11-14
Diarienummer: LK07-0468
LF § 10/09

Motion om gör sjukresan till en del av vårdkedjan
(pdf-fil 36 KB)
Agneta Johansson (S) och Marcus Eskdahl (S)
Datum: 2007-11-13
Diarienummer: LK07-0467
LF § 53/08

Motion om ställ miljökrav på den särskilda kollektivtrafiken(pdf-fil 46 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2007-11-13
Diarienummer: LK07-0464
LF § 48/09

Motion om miljömärkt el till landstinget(pdf-fil 44 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2007-11-13
Diarienummer: LK07-0465
LF § 76/08

Motion om utred förutsättningarna för en gemensam klinik för barn- och ungdomspsykiatri i länet (pdf-fil 26 KB)
Håkan Sandgren (S)
Datum: 2007-10-01
Diarienummer: LK07-0408
LF § 12/08

Motion om Inventering av rehabiliteringsresurser(pdf-fil 39 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2007-08-28
Diarienummer: LK07-0351
LF § 46/09

Motion om skapa nollvision när det gäller självmord bland unga(pdf-fil 37 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2007-08-28
Diarienummer: LK07-0352
LF § 75/08

Motion om vaccinering för att förhindra livmoderhalscancer(pdf-fil 61 KB)
Eva Lundemo (C) och Dhan Åstrand (C)
Datum: 2007-08-13
Diarienummer: LK07-0323
LF § 27/09

Motion om Landstinget kan påverka miljön(pdf-fil 45 KB)
Helena Berntsson (C), Torbjörn Egerhag (C) och Ingamaj Eleholt (C)
Datum: 2007-06-15
Diarienummer: LK07-0272
LF § 9/08

Motion angående fairtrade/rättvisemärkt(pdf-fil 63 KB)
Anna-Carin Magnusson (S), Kjell Ekelund (S) och Kerstin Keijser (S)
Datum: 2007-06-04
Diarienummer: LK07-0259
LF § 13/08

Motion om införande av sprututbytesprogram för missbrukare(pdf-fil 44 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2007-05-23
Diarienummer: LK07-0240
LF § 11/08

Motion om Barnahus i Jönköpings län(pdf-fil 38 KB)
Mona-Lisa Hagström-Svensson (S), Mona Forsberg (S) och Noah Anagbonu (S)
Datum: 2007-05-07
Diarienummer: LK07-0208
LF § 106/07

Motion om psykosocialt omhändertagande på akutmottagningarna efter våld och andra trauma(pdf-fil 39 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2007-05-02
Diarienummer: LK07-0202
LF § 10/08

Motion om Låt sol vind förse offentlig sektor med energi(pdf-fil 25 KB)
Helena Berntsson (C) och Torbjörn Egerhag (C)
Datum: 2007-04-25
Diarienummer: LK07-0197
LF § 35/08

Motion om ökat öppethållande på vårdcentraler
Marcus Eskdahl (S), Annki Stark (S) och Bo Kärreskog (S)
Datum: 2007-03-13
Diarienummer: LK07-0142
LF § 109/07

Motion om utvecklingen av äldrevården i Jönköpings läns landsting(pdf-fil 389 KB)  
Karin Renblad (S) och Anna-Carin Magnusson (S)
Datum: 2007-01-30
Diarienummer: LK07-0054
LF § 66/07