Politik, möten och handlingar

Motioner 2006

Motion angående tidpunkt för landstingsstyrelsens tillträde(pdf-fil 44 KB)
Ingvar Jarfjord (C)
Datum: 2006-12-11
Diarienummer: LK06-0426
LF § 32/07

Motion om ökad andel miljöanpassade produkter(pdf-fil 57 KB)
Marianne Ericsson (V), Inga Jonasson (V), Svante Olson (V) och Anders Blomqvist (V)
Datum: 2006-11-08
Diarienummer: LK06-0382
LF § 49/07

Motion angående stöd till start av Fontänhus(pdf-fil 124 KB)
Inga Jonasson (V), Marianne Ericsson (V) och Per-Olof Bladh (V)
Datum: 2006-11-08
Diarienummer: LK06-0383
LF § 102/07

Motion angående bildande av Östra Götalands Landstingsregion (se tidigare motion 2006-05-26)(pdf-fil 192 KB)
Esse Petersson (FP)
Datum: 2006-10-25
Diarienummer: LK06-0362
LF § 105/07

Motion angående revidering av frisk-vårdspolicy(pdf-fil 50 KB) 
Inga Jonasson (V)
Datum: 2006-10-09
Diarienummer: LK06-0328
LF § 31/07

Motion angående gemensam vård- och omsorgsnämnd - Landstinget/Jönköpings kommun(pdf-fil 74 KB) 
Inga-Maj Filipsson (FP), Ingegerd Meyer (KD) och Urban Blomberg (M)
Datum: 2006-09-11
Diarienummer: LK06-0287
LF § 103/07

Motion ang. läkare med utländsk bakgrund(pdf-fil 17 KB)
Marie-Louise Ekholm (M)
Datum: 2006-08-30
Diarienummer: LK06-0273
LF § 48/07

Motion angående program för hållbar landsbygdsutveckling i Jönköpings län(pdf-fil 713 KB)
Jan-Erik Lagärde (KD)
Datum: 2006-07-06
Diarienummer: LK06-0246
LF § 108/06

Motion angående värdegrund för hälso- och sjukvården i Landstinget Jönköpings län(pdf-fil 490 KB)
Lisbeth Rydefjärd (KD), Jan-Erik Lagärde (KD) och Lise-Lotte Jonasson (KD)
Datum: 2006-05-29
Diarienummer: LK06-0189
LF § 8/08

Motion angående bildande av Östra Götalands Landstingsregion(pdf-fil 87 KB)
Esse Petersson (FP)
Datum: 2006-05-26
Diarienummer: LK06-0188
LF § 77/06

Motion angående cancerplan för Jönköpings län(pdf-fil 50 KB)
Lisbeth Rydefjärd (KD), Peranders Johansson (M) och Esse Petersson (FP)
Datum: 2006-05-17
Diarienummer: LK06-0175
LF § 76/06

Motion "I väntan på ambulans"(pdf-fil 35 KB)
Reidar Wångehag (KD)
Datum: 2006-05-11
Diarienummer: LK06-0168
LF § 34/07

Motion om fysisk träning på arbetstid(pdf-fil 19 KB)
Emma Landberg (FP)
Datum: 2006-04-24
Diarienummer: LK06-0148
LF § 78/06

Motion om samverkan för stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld(pdf-fil 74 KB)
Inga Jonasson (V)
Datum: 2006-03-21
Diarienummer: LK06-0103
LF § 74/06

Motion om resursförstärkning till IVA på Ryhov(pdf-fil 213 KB)  
Peranders Johansson (M) och Folke Solheim (M)
Datum: 2006-03-13
Diarienummer: LK06-0087
LF § 79/06

Motion om förstärkt psykiatri i södra länsdelen(pdf-fil 207 KB)  
Peranders Johansson (M) och Lis Melin (M)
Datum: 2006-03-13
Diarienummer: LK06-0088
LF § 10/07

Motion om ökat kunskapsutbyte mellan tandvård och sjukvård(pdf-fil 23 KB)
Marie-Louise Ekholm (M)
Datum: 2006-02-06
Diarienummer: LK06-0045
LF § 8/07

Motion om Kvalitetsuppföljning av sjukresor och färdtjänst(pdf-fil 314 KB)
Tommy Bernevång Forsberg (KD)
Datum: 2006-01-09
Diarienummer: LK06-0012
LF § 33/06