Politik, möten och handlingar

Motioner 2005

Motion om kultursamordnare i vården
Inga Jonasson (V) och Suzanne Schöblom (V)
Datum: 2005-12-20
Diarienummer: LK05-0445
LF § 107/07

Motion om ungdomars psykiska hälsa
Raymond Pettersson (C)
Datum: 2005-11-23
Diarienummer: LKL05-0396
LF § 104/07

Motion angående införande av krav på kollektivavtal i Landstingets upphandlingsreglemente
Per-Olof Bladh (V)
Datum: 2006-06-09
Diarienummer: LK05-0236
LF § 45/09

Motion angående kollektivavtal
Kjell Ekelund (S)
Datum: 2005-06-08
Diarienummer: LK05-0232
LF § 44/09