Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2017

Regionfullmäktige 2017-09-26

Interpellation 1

Tillgång på geriatrisk kompetens (pdf-fil, 276 kB)
FrånCarina Ödebrink
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 130 kB)

Interpellation 2

Fast vårdkontakt (pdf-fil, 30 kB)
Från: Kjelle Ekelund
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 129 kB)

Interpellation 3

Uteblivna satsningar på Jönköpings stadstrafik (pdf-fil, 1660 kB)
Från: Erik Hugander 
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 3 (pdf-fil, 71 kB)

Fråga 1

Vad kostade årets Pridevecka (pdf-fil, 28 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 1 (pdf-fil, 26 kB)

Fråga 2

Flyttar Region Jönköpings läns från Nordea om Nordea flyttar från Sverige? (pdf-fil, 190 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 2 (pdf-fil, 12 kB)

Regionfullmäktige 2017-08-29

Interpellation 1

Konsekvenser av ålderskontrollerna (pdf-fil, 46 kB)
Från: Samuel Godrén
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 130 kB)

Interpellation 2

Vem tar det politiska ansvaret för biogasen i länet? 2 (pdf-fil, 1348 kB)
Från: Erik Hugander
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 165 kB)

Regionfullmäktige 2017-06-20

Interpellation 1 (från den 16 maj)

Kompetensråd (pdf-fil, 29 kB)
Från: Maria Hörnsten
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 69 kB)

Interpellation 2 (från den 16 maj)

Är kollektivtrafiken viktig för Alliansen, och i så fall hur viktig? (pdf-fil, 2718 kB)
Från: Erik Hugander
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 139 kB)

Interpellation 3

När ska persontågen trafikera sträckan Nässjö - Eksjö igen? (pdf-fil, 25 kB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellation 3 (pdf-fil, 71 kB)

Interpellation 4

Kollektivtrafiken på höglandet (pdf-fil, 28 kB)
Från: Jonas Nilsson (S)
Till: Ordförande i nämnd trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellation 4 (pdf-fil, 77 kB) (pdf-fil, 25 kB)

Interpellation 5

Statsbidrag till förlossnings- och kvinnohälsovård (pdf-fil, 28 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 5 (pdf-fil, 139 kB)

Interpellation 6

Nämndernas kontrollplaner (pdf-fil, 33 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 6 (pdf-fil, 137 kB)

Interpellation 7

Hur arbetar Region Jönköpings län för att aktivt skydda Vättern som naturområde och dricksvattentäkt? (pdf-fil, 22 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 7 (pdf-fil, 85 kB)

Interpellation 8

Arbetssituationen på Länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 36 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Interpellation 8 (pdf-fil, 145 kB)

Fråga 1

Politikerkontakt med verksamheterna (pdf-fil, 25 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Fråga 1 (pdf-fil, 77 kB)

Regionfullmäktige 2017-05-16

Interpellation 1

Patientnära kommunikation (pdf-fil, 560 kB) 
Från: Katja Ganekind (SD)
Till: Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 3 besvaras 16 maj

Interpellation 2

Hyressättningen på Spira (pdf-fil, 1287 kB)
Från: Håkan Sandgren (S)
Till: Ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar:

Interpellation 3

Oacceptabel neddragning av vårdplatser på Höglandssjukhuset till sommaren - patientsäkerheten riskeras (pdf-fil, 55 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
Svar: 

Interpellation 4

Feriepraktikplatser eller praktikplatser (pdf-fil, 28 kB)
Från: Jonas Magnusson (S)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Interpellation 5

Utlysning strategisk kompetensförsörjning (pdf-fil, 30 kB)
Från: Maria Hörnsten
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Interpellation 6

Kompetensråd (pdf-fil, 29 kB)
Från: Maria Hörnsten
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Interpellation 7

Är kollektivtrafiken viktig för Alliansen, och i så fall hur viktig? (pdf-fil, 2718 kB)
Från: Erik Hugander
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Fråga 1

Stöd till vuxna med autism (pdf-fil, 31 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: 

Regionfullmäktige 2017-04-04

Interpellation 1 (från 2017-02-07)

Vem tar det politiska ansvaret för biogas i länet? (pdf-fil, 467 kB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 70 kB)

Interpellation 2

Vilket akutsjukhus i Region Jönköpings län ska privatiseras? (pdf-fil, 684 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 62 kB)

Interpellation 3

Patientnära kommunikation (pdf-fil, 560 kB) 
Från: Katja Ganekind (SD)
Till: Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 3 besvaras 16 maj

Interpellation 4

Vad innebär att personalen ska ha ett skarpt träningsläge? (pdf-fil, 524 kB)
Från: Jonas Nilsson (S)
Till: Ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 4 (pdf-fil, 64 kB)

Interpellation 5

Kontrakt på tre år för specialistsjuksköterskor  (pdf-fil, 730 kB)
Från: Rachel De Basso (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 5 (pdf-fil, 119 kB)

Regionfullmäktige 2017-02-07

Interpellation 1

Uppföljning av flyktingmedlen (pdf-fil, 793 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 80 kB)

Interpellation 2

Tillgänglighet - för vem? (pdf-fil, 1770 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 185 kB)

Interpellation 3

Vem tar det politiska ansvaret för biogas i länet? (pdf-fil, 467 kB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Besvaras vid kommande regionfullmäktige

Interpellation 4

Hyrläkarstopp i primärvården (pdf-fil, 251 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande nämnd för folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 4 (pdf-fil, 153 kB)

Interpellation 5

Minskning av antalet vårdplatser (pdf-fil, 774 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 5 (pdf-fil, 144 kB)

Interpellation 6

Ökade kostnader för bemanningspersonal (pdf-fil, 6 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 6 (pdf-fil, 85 kB)

Interpellation 7

Samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna (pdf-fil, 5 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 7 (pdf-fil, 76 kB)