Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2014

Landstingsfullmäktige 2014-10-28

Interpellation

 1. Hur blir det med fortsatta privatiseringar i specialistvården?(pdf-fil 194 KB)
  Från: Carina Ödebrink (S)
  Till: Nuvarande landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation(pdf-fil 76 KB)

Landstingsfullmäktige 2014-09-30

Frågor

 1. Familjecentralen på Rosenlund(pdf-fil 258 KB)
  Från: Mikael Ekvall (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 1(pdf-fil 103 KB)
 2. Friskvårdsbidraget utreds(pdf-fil 258 KB)
  Från: Mikael Ekvall (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 2(pdf-fil 243 KB)

Landstingsfullmäktige 2014-06-17--18

Interpellationer

 1. Åldersdiskriminering på Medicinskt rehab? (pdf-fil 404 KB)
  Från: Håkan Sandgren (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 1(pdf-fil 78 KB)
 2. Sjukhuskafeterian på Höglandssjukhuset i Nässjö(pdf-fil 474 KB)
  Från: Jeanette Söderström (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 2(pdf-fil 77 KB)
 3. Vårdval i specialiserad vård – avvakta införande!(pdf-fil 505 KB)
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 3(pdf-fil 84 KB)
 4. Vad göra som patient eller närstående om man inte är nöjd med vården – info saknas(pdf-fil 428 KB)Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 4(pdf-fil 78 KB)
 5. Är vårdval inom specialistvården att sätta patientens behov främst?(pdf-fil 566 KB) Från: Marcus Eskdahl (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 5(pdf-fil 27 KB)

Frågor

 1. Kampanjen "Alla får plats" på Norrahammars vårdcentral (pdf-fil 465 KB) 
  Från: Samuel Godrén (SD)   
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande   
  Svar på fråga 1(pdf-fil 268 KB)

Landstingsfullmäktige 2014-04-22

Interpellationer

 1. Medborgarnas rätt till jämlik rehabilitering på lika villkor(pdf-fil 491 KB)  
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 1(pdf-fil 141 KB)
 2. Hur arbetar landstinget i Jönköpings län med att förbättra överöverlevnaden efter hjärtinfarkt?
  (pdf-fil 495 KB)
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 2(pdf-fil 183 KB)

Frågor

 1. Åldersdiskriminering på Medicinska Rehab?(pdf-fil 22 KB)
  Från: Håkan Sandgren (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 1(pdf-fil 105 KB)
 2. Kommer frågan om en sammanslagning av kirurgklinikerna bli föremål för demokratiskt beslut?(pdf-fil 26 KB)
  Från: Carina Ödebrink (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 2(pdf-fil 76 KB)

Landstingsfullmäktige 2014-03-11 

Interpellationer

 1. Rutiner för personer utan tillstånd(pdf-fil 491 KB)  
  Från: Samuel Godrén (SD)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 1(pdf-fil 100 KB)  
 2. Varför erbjuds inte patienter i Jönköpings län möjlighet till självtest vid blodförtunnande behandling (pdf-fil 534 KB)  
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 2(pdf-fil 77 KB)  
 3. Helikopter eller fler ambulanser?(pdf-fil 510 KB)    
  Från: Marcus Eskdahl (S)  
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande  
  Svar på interpellation 3(pdf-fil 27 KB)  
 4. Interpellation angående det nya reglementet för färdtjänst(pdf-fil 188 KB)   
  Från: Desiré Törnqvist (S)  
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande  
  Svar på interpellation 4(pdf-fil 155 KB)  
 5. Angående den vegetariska kosten på Matrosen(pdf-fil 419 KB)   
  Från: Mikael Ekvall (V)  
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande  
  Svar på interpellation 5(pdf-fil 75 KB)  
 6. Landstingets ekonomiska situation(pdf-fil 624 KB)   
  Från: Carina Ödebrink (S)  
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande  
  Svar på interpellation 6(pdf-fil 84 KB)  

Fråga

 1. Angående åtgärder mot en för snäv preventivmedelssubvention(pdf-fil 401 KB)   
  Från: Per-Olof Bladh (V) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 1(pdf-fil 12 KB)  
 2. Bidrag till Diabetesföreningen i länet(pdf-fil 22 KB) 
  Från: Anders Berglund (S) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 2(pdf-fil 25 KB)  
 3. Yrkesintroduktionsanställning för ungdomar(pdf-fil 29 KB)  
  Från: Marcus Eskdahl (S) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 3 (pdf-fil 25 KB) 

Landstingsfullmäktige 2014-02-04

Interpellationer

 1. Väntetider inom Cancervården
  (pdf-fil 320 KB)
  Från: Håkan Sandgren (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 1(pdf-fil 84 KB)
 2. 20 000 000 förlorade skattekronor i Landstinget (pdf-fil 504 KB) 
  Från: Håkan Sandgren (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 2(pdf-fil 140 KB)
 3. Interpellation angående familjecentral Öster-Rosenlund(pdf-fil 179 KB) 
  Från: Mikael Ekvall (V) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande 
  Svar på interpellation 3(pdf-fil 37 KB)
 4. Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande angående nya regler för närtrafiken
  (pdf-fil 20 KB)
  Från: Annika Hansson (S) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande 
  Svar på interpellation 4(pdf-fil 162 KB)

Fråga

 1. Hur viktig är demokratin på Landstingsfullmäktige? 
  (pdf-fil 18 KB)
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 1(pdf-fil 76 KB)