Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2014

Landstingsfullmäktige 2014-10-28

Interpellation

 1. Hur blir det med fortsatta privatiseringar i specialistvården? (pdf-fil, 194 kB)
  Från: Carina Ödebrink (S)
  Till: Nuvarande landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation (pdf-fil, 76 kB)

Landstingsfullmäktige 2014-09-30

Frågor

 1. Familjecentralen på Rosenlund (pdf-fil, 258 kB)
  Från: Mikael Ekvall (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 1 (pdf-fil, 103 kB)
 2. Friskvårdsbidraget utreds (pdf-fil, 258 kB)
  Från: Mikael Ekvall (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 2 (pdf-fil, 243 kB)

Landstingsfullmäktige 2014-06-17--18

Interpellationer

 1. Åldersdiskriminering på Medicinskt rehab?  (pdf-fil, 404 kB)
  Från: Håkan Sandgren (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 78 kB)
 2. Sjukhuskafeterian på Höglandssjukhuset i Nässjö (pdf-fil, 474 kB)
  Från: Jeanette Söderström (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 77 kB)
 3. Vårdval i specialiserad vård – avvakta införande! (pdf-fil, 505 kB)
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 84 kB)
 4. Vad göra som patient eller närstående om man inte är nöjd med vården – info saknas (pdf-fil, 428 kB)Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 78 kB)
 5. Är vårdval inom specialistvården att sätta patientens behov främst? (pdf-fil, 566 kB) Från: Marcus Eskdahl (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 5 (pdf-fil, 27 kB)

Frågor

 1. Kampanjen "Alla får plats" på Norrahammars vårdcentral (pdf-fil, 465 kB) 
  Från: Samuel Godrén (SD)   
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande   
  Svar på fråga 1 (pdf-fil, 268 kB)

Landstingsfullmäktige 2014-04-22

Interpellationer

 1. Medborgarnas rätt till jämlik rehabilitering på lika villkor (pdf-fil, 491 kB)  
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 141 kB)
 2. Hur arbetar landstinget i Jönköpings län med att förbättra överöverlevnaden efter hjärtinfarkt?
  (pdf-fil, 495 kB)
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 183 kB)

Frågor

 1. Åldersdiskriminering på Medicinska Rehab? (pdf-fil, 22 kB)
  Från: Håkan Sandgren (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 1 (pdf-fil, 105 kB)
 2. Kommer frågan om en sammanslagning av kirurgklinikerna bli föremål för demokratiskt beslut? (pdf-fil, 26 kB)
  Från: Carina Ödebrink (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 2 (pdf-fil, 76 kB)

Landstingsfullmäktige 2014-03-11 

Interpellationer

 1. Rutiner för personer utan tillstånd (pdf-fil, 491 kB)  
  Från: Samuel Godrén (SD)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 100 kB)  
 2. Varför erbjuds inte patienter i Jönköpings län möjlighet till självtest vid blodförtunnande behandling  (pdf-fil, 534 kB)  
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 77 kB)  
 3. Helikopter eller fler ambulanser? (pdf-fil, 510 kB)    
  Från: Marcus Eskdahl (S)  
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande  
  Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 27 kB)  
 4. Interpellation angående det nya reglementet för färdtjänst (pdf-fil, 188 kB)   
  Från: Desiré Törnqvist (S)  
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande  
  Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 155 kB)  
 5. Angående den vegetariska kosten på Matrosen (pdf-fil, 419 kB)   
  Från: Mikael Ekvall (V)  
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande  
  Svar på interpellation 5 (pdf-fil, 75 kB)  
 6. Landstingets ekonomiska situation (pdf-fil, 624 kB)   
  Från: Carina Ödebrink (S)  
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande  
  Svar på interpellation 6 (pdf-fil, 84 kB)  

Fråga

 1. Angående åtgärder mot en för snäv preventivmedelssubvention (pdf-fil, 401 kB)   
  Från: Per-Olof Bladh (V) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 1 (pdf-fil, 12 kB)  
 2. Bidrag till Diabetesföreningen i länet (pdf-fil, 22 kB) 
  Från: Anders Berglund (S) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 2 (pdf-fil, 25 kB)  
 3. Yrkesintroduktionsanställning för ungdomar (pdf-fil, 29 kB)  
  Från: Marcus Eskdahl (S) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 3 (pdf-fil, 25 kB) 

Landstingsfullmäktige 2014-02-04

Interpellationer

 1. Väntetider inom Cancervården
  (pdf-fil, 320 kB)
  Från: Håkan Sandgren (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 84 kB)
 2. 20 000 000 förlorade skattekronor i Landstinget  (pdf-fil, 504 kB) 
  Från: Håkan Sandgren (S)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 140 kB)
 3. Interpellation angående familjecentral Öster-Rosenlund (pdf-fil, 179 kB) 
  Från: Mikael Ekvall (V) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande 
  Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 37 kB)
 4. Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande angående nya regler för närtrafiken
  (pdf-fil, 20 kB)
  Från: Annika Hansson (S) 
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande 
  Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 162 kB)

Fråga

 1. Hur viktig är demokratin på Landstingsfullmäktige? 
  (pdf-fil, 18 kB)
  Från: Inga Jonasson (V)
  Till: Landstingsstyrelsens ordförande
  Svar på fråga 1 (pdf-fil, 76 kB)