Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2016

Regionfullmäktige 2016-11-29

Interpellation 1

Riskerna med tuberkulos(pdf-fil 900 KB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård 
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 63 KB)

Interpellation 2

Vad är ett akutsjukhus?(pdf-fil 649 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2(pdf-fil 63 KB)

Interpellation 3

Hur många jobb har Region Jönköpings län bidragit till att skapa?(pdf-fil 591 KB)
Från: Maria Hörnsten (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande 
Svar: Interpellation 3(pdf-fil 141 KB)

Interpellation 4

Region Jönköpings län och framtida höghastighetsjärnväg(pdf-fil 631 KB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 4(pdf-fil 141 KB)

Regionfullmäktige 2016-11-01--02

Interpellation 1

Kikhosta och hur nya riktlinjer och rutiner följs upp i vården(pdf-fil 940 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård 
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 131 KB)

Interpellation 2

Varför listas nyfödda barn på en annan vårdcentral än deras vårdnadshavare?(pdf-fil 571 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellation 2(pdf-fil 63 KB)

Interpellation 3

Läkarflykten från Länsradiologin(pdf-fil 1381 KB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 3(pdf-fil 154 KB)

Regionfullmäktige 2016-08-30

Interpellation 1

Hur konsten blir till glädje för fler(pdf-fil 25 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till:  Ordförande i Nämnd Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Interpellation 1(pdf-fil 62 KB)

Interpellation 2

Kostnaderna för höghastighetsbanan ökar(pdf-fil 49 KB)
Från: Per Svenhall (SD)
Till:  Ordförande i Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellation 2(pdf-fil 70 KB)

Interpellation 3

Patientsäkerheten i fara på våra sjukhus(pdf-fil 40 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellation 3(pdf-fil 88 KB)

Regionfullmäktige 2016-06-21

Interpellation 1

Hur många patientavgifter kan Regionen ta av patienten per dag?(pdf-fil 39 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 1(pdf-fil 77 KB)

Interpellation 2

Använder Region Jönköpings län sjuksköterskor från Orange Personal AB?(pdf-fil 35 KB)
Från: Carina Ödebrink (S)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 2(pdf-fil 71 KB)

Fråga 1

Hur konsten blir till glädje för fler(pdf-fil 25 KB)
Från Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Flyttas till sammanträde 30 augusti

Fråga 2
HBTQ-certifierad Region?(pdf-fil 246 KB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Frågesvar 2(pdf-fil 76 KB)

Regionfullmäktige 2016-04-19

Interpellation 1

Om trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken (pdf-fil 25 KB) 
Från: Jonas Nilsson (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 1(pdf-fil 63 KB)

Interpellation 2

Utöka Folktandvårdens uppdrag i skolan(pdf-fil 27 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellationssvar 2(pdf-fil 27 KB)

Interpellation 3

Hur fortlöper arbetet med att säkra HBTQ-kompetens i primärvården? (pdf-fil 26 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellationssvar 3(pdf-fil 145 KB)

Interpellation 4

Samarbeta med Eksjö kommun i parkeringsproblematiken vid Höglandssjukhuset (pdf-fil 34 KB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar:  Interpellationssvar 4(pdf-fil 130 KB)

Interpellation 5

Interpellation om familjecentraler i Jönköpings kommun(pdf-fil 37 KB)
Från: Mona Forsberg (S)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellationssvar 5(pdf-fil 70 KB)

Interpellation 6

Koldioxidutsläpp som bara ökar - då bygger vi parkeringshus(pdf-fil 1148 KB)
Från: Annica Nordqvist (MP) 
Till: Regionstyrelsens ordförande 
Svar: Interpellationssvar 6(pdf-fil 141 KB)

Interpellation 7

Angående elektronisk infrastruktur och bredband (pdf-fil 32 KB)
Från: Maria Hörnsten (S)
Till: Ordförande i Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Interpellationssvar 7(pdf-fil 184 KB)

Interpellation 8

Om undanhållen information(pdf-fil 24 KB) 
Från: Per Svenberg (S)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellationssvar 8(pdf-fil 37 KB)

Fråga 1

Rapportera alla "ensamkommande" som misstänks ljuga om sin ålder(pdf-fil 48 KB)

Från: Samuel Godrén
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Fråga 1(pdf-fil 140 KB)

Fråga 2

En enkel mätning kan rädda livet på hjärtsjuka barn!(pdf-fil 27 KB)
Från: Mona Forsberg (S)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Fråga 2(pdf-fil 138 KB)

Fråga 3

Betalning av patientavgifter med kontanter(pdf-fil 34 KB)
Från: Kajsa Carlsson
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 3(pdf-fil 69 KB)

 

Regionfullmäktige 2016-02-09

Interpellation 1

Utskrivningsklara patienter som blockerar vårdplatser(pdf-fil 41 KB)

 Från: Anita Winberg (SD)
 Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
 Svar: Interpellationssvar 1 (pdf-fil 36 KB)

Interpellation 2

Interpellation om verksamhet med Jourkurator på våra akutmottagningar(pdf-fil 41 KB)
Från Mikael Ekvall (V)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 2(pdf-fil 77 KB)

Interpellation 3

Interpellation angående bidrag till ungdomsorganisationer(pdf-fil 41 KB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 3(pdf-fil 76 KB)

Interpellation 4

Regionförstoring och överenskommelsen mellan de politiska partierna(pdf-fil 35 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 4(pdf-fil 83 KB)

Fråga 1

Nedläggningar av två geriatriska avdelningar på Länssjukhuset(pdf-fil 18 KB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 1(pdf-fil 13 KB)