Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2016

Regionfullmäktige 2016-11-29

Interpellation 1

Riskerna med tuberkulos (pdf-fil, 900 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård 
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 63 kB)

Interpellation 2

Vad är ett akutsjukhus? (pdf-fil, 649 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 63 kB)

Interpellation 3

Hur många jobb har Region Jönköpings län bidragit till att skapa? (pdf-fil, 591 kB)
Från: Maria Hörnsten (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande 
Svar: Interpellation 3 (pdf-fil, 141 kB)

Interpellation 4

Region Jönköpings län och framtida höghastighetsjärnväg (pdf-fil, 631 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 4 (pdf-fil, 141 kB)

Regionfullmäktige 2016-11-01--02

Interpellation 1

Kikhosta och hur nya riktlinjer och rutiner följs upp i vården (pdf-fil, 940 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård 
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 131 kB)

Interpellation 2

Varför listas nyfödda barn på en annan vårdcentral än deras vårdnadshavare? (pdf-fil, 571 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 63 kB)

Interpellation 3

Läkarflykten från Länsradiologin (pdf-fil, 1381 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 3 (pdf-fil, 154 kB)

Regionfullmäktige 2016-08-30

Interpellation 1

Hur konsten blir till glädje för fler (pdf-fil, 25 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till:  Ordförande i Nämnd Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 62 kB)

Interpellation 2

Kostnaderna för höghastighetsbanan ökar (pdf-fil, 49 kB)
Från: Per Svenhall (SD)
Till:  Ordförande i Nämnd Trafik, infrastruktur och miljö
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 70 kB)

Interpellation 3

Patientsäkerheten i fara på våra sjukhus (pdf-fil, 40 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellation 3 (pdf-fil, 88 kB)

Regionfullmäktige 2016-06-21

Interpellation 1

Hur många patientavgifter kan Regionen ta av patienten per dag? (pdf-fil, 39 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 1 (pdf-fil, 77 kB)

Interpellation 2

Använder Region Jönköpings län sjuksköterskor från Orange Personal AB? (pdf-fil, 35 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 2 (pdf-fil, 71 kB)

Fråga 1

Hur konsten blir till glädje för fler (pdf-fil, 25 kB)
Från Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Flyttas till sammanträde 30 augusti

Fråga 2
HBTQ-certifierad Region? (pdf-fil, 246 kB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Ordförande i regionstyrelsen
Svar: Frågesvar 2 (pdf-fil, 76 kB)

Regionfullmäktige 2016-04-19

Interpellation 1

Om trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken (pdf-fil, 25 kB) 
Från: Jonas Nilsson (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 1 (pdf-fil, 63 kB)

Interpellation 2

Utöka Folktandvårdens uppdrag i skolan (pdf-fil, 27 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellationssvar 2 (pdf-fil, 27 kB)

Interpellation 3

Hur fortlöper arbetet med att säkra HBTQ-kompetens i primärvården? (pdf-fil, 26 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellationssvar 3 (pdf-fil, 145 kB)

Interpellation 4

Samarbeta med Eksjö kommun i parkeringsproblematiken vid Höglandssjukhuset (pdf-fil, 34 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar:  Interpellationssvar 4 (pdf-fil, 130 kB)

Interpellation 5

Interpellation om familjecentraler i Jönköpings kommun (pdf-fil, 37 kB)
Från: Mona Forsberg (S)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellationssvar 5 (pdf-fil, 70 kB)

Interpellation 6

Koldioxidutsläpp som bara ökar - då bygger vi parkeringshus (pdf-fil, 1148 kB)
Från: Annica Nordqvist (MP) 
Till: Regionstyrelsens ordförande 
Svar: Interpellationssvar 6 (pdf-fil, 141 kB)

Interpellation 7

Angående elektronisk infrastruktur och bredband  (pdf-fil, 32 kB)
Från: Maria Hörnsten (S)
Till: Ordförande i Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Svar: Interpellationssvar 7 (pdf-fil, 184 kB)

Interpellation 8

Om undanhållen information (pdf-fil, 24 kB) 
Från: Per Svenberg (S)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Interpellationssvar 8 (pdf-fil, 37 kB)

Fråga 1

Rapportera alla "ensamkommande" som misstänks ljuga om sin ålder (pdf-fil, 48 kB)

Från: Samuel Godrén
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Fråga 1 (pdf-fil, 140 kB)

Fråga 2

En enkel mätning kan rädda livet på hjärtsjuka barn! (pdf-fil, 27 kB)
Från: Mona Forsberg (S)
Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
Svar: Fråga 2 (pdf-fil, 138 kB)

Fråga 3

Betalning av patientavgifter med kontanter (pdf-fil, 34 kB)
Från: Kajsa Carlsson
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 3 (pdf-fil, 69 kB)

 

Regionfullmäktige 2016-02-09

Interpellation 1

Utskrivningsklara patienter som blockerar vårdplatser (pdf-fil, 41 kB)

 Från: Anita Winberg (SD)
 Till: Ordförande i Nämnd för Folkhälsa och Sjukvård
 Svar: Interpellationssvar 1  (pdf-fil, 36 kB)

Interpellation 2

Interpellation om verksamhet med Jourkurator på våra akutmottagningar (pdf-fil, 41 kB)
Från Mikael Ekvall (V)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 2 (pdf-fil, 77 kB)

Interpellation 3

Interpellation angående bidrag till ungdomsorganisationer (pdf-fil, 41 kB)
Från: Mikael Ekvall (V)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 3 (pdf-fil, 76 kB)

Interpellation 4

Regionförstoring och överenskommelsen mellan de politiska partierna (pdf-fil, 35 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellationssvar 4 (pdf-fil, 83 kB)

Fråga 1

Nedläggningar av två geriatriska avdelningar på Länssjukhuset (pdf-fil, 18 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Fråga 1 (pdf-fil, 13 kB)