Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2015

Regionfullmäktige 2015-11-24

Interpellation 1

Vilket förtroende har 2:e vice ordförande i Regionfullmäktige? (pdf-fil, 34 kB)

Från: Henrik Tvarnö (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation

Regionfullmäktige 2015-10-27

Interpellation 1

Tillsynsrapporten från Inspektionen för vård och omsorg angående situationen på regionens akutmottagningar (pdf-fil, 36 kB)
Från: Tobias Gyllensten (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 104 kB)

Regionfullmäktige 2015-09-29

Interpellation 1

Bönerummet på länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 45 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 136 kB)

Interpellation 2

Kardiologerna i länet (pdf-fil, 34 kB)
Från: Marita Klasson (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 88 kB)

Interpellation 3

Inspektionen för vård och omsorgs granskning av sjukhuskliniker i länet (pdf-fil, 33 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 130 kB)

Interpellation 4

Har regionen någon strategi mot terrorism? (pdf-fil, 33 kB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Regionfullmäktigs ordförande
Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 86 kB)

Regionfullmäktige 2015-08-25

Interpellation 1

Bönerummet på länssjukhuset Ryhov (pdf-fil, 45 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 1 Besvaras 2015-09-29

Interpellation 2

Kardiologerna i länet (pdf-fil, 34 kB)
Från: Marita Klasson (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 2 Besvaras 2015-09-29

Regionfullmäktige 2015-06-16

Interpellation 1

Varför har inte Region Jönköpings län feriepraktik/jobb? (pdf-fil, 30 kB)
Från: Maria Hörnsten (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 125 kB)

Interpellation 2

Interpellation angående Barnbokslut 2014, Region Jönköpings län (pdf-fil, 36 kB)
Från: Annica Nordqvist (MP)

Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 92 kB)

Interpellation 3

Ska personalpolicyn i Region Jönköpings län ge möjlighet till samvetsfrihet? (pdf-fil, 34 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)

Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 78 kB)

Fråga 1

Är upphandlingen av bemanningsavtalen för sjuksköterskor gjord i enlighet med regionens policy och riktlinjer? (pdf-fil, 29 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på fråga 1 (pdf-fil, 77 kB)

Fråga 2

Grön rehabilitering (pdf-fil, 24 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på fråga 2 (pdf-fil, 12 kB)

Regionfullmäktige 2015-05-26

Interpellation 1

Familjecentral i Vaggeryds kommun  (pdf-fil, 49 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 77 kB)

Interpellation 2

Tillgängligheten till apoteket i Eksjö (pdf-fil, 36 kB)
Från Marita Claesson (SD)
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 76 kB)

Interpellation 3  

Personalsituationen på våra sjukhus (pdf-fil, 42 kB)
Från: Ann-Kristine Göransson (S)  
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård  
Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 85 kB)

Interpellation 4

Väntetider hos 1177 (pdf-fil, 27 kB)
Från: Bo Kärreskog (S)  
Till: Regionstyrelsens ordförande  
Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 78 kB)

Interpellation 5

Hur påverkar Kristdemokraternas nya linje kring samvetsfrihet vid abort kvinnorna i Region Jönköpings län? (pdf-fil, 40 kB)
Från:Rachel De Basso (S)  
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård  
Svar på interpellation 5

Fråga 1

Hur ska motioner och andra ärenden (pdf-fil, 18 kB)
remitteras i Region Jönköping? (pdf-fil, 18 kB)
Från: Erik Hugander (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande 
Svar på fråga 1 (pdf-fil, 25 kB)

Regionfullmäktige 2015-03-31

Interpellation 1 (kvarstår från 2015-02-24)

Vem tar ansvar för sjukhusvårdens ekonomi? (pdf-fil, 26 kB)    
Från: Marcus Eskdahl (S)   
Till: Regionstyrelsens ordförande   
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 83 kB)

Interpellation 2

Riskfyllt för länets ögonpatienter (pdf-fil, 27 kB)
Från: Sibylla Jämting (MP)
Till: Regionstyrelsens ordförande   
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 76 kB)

Regionfullmäktige 2015-02-24

Interpellation 1

Säkerhetsbågarna på psykiatriska kliniken (pdf-fil, 39 kB)
Ryhov  
Från: Samuel Godrén (SD)   
Till: Ordförande i nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Svar: Interpellation 1 (pdf-fil, 85 kB)

Interpellation 2

Bristande tillgänglighet, en form av diskriminering (pdf-fil, 24 kB)   
Från: Annica Nordqvist (MP)   
Till: Regionstyrelsens ordförande  
Svar: Interpellation 2 (pdf-fil, 27 kB)

Interpellation 3

Sjuksköterskor orkar inte arbeta heltid (pdf-fil, 20 kB)     
Från: Kajsa Carlsson (MP)   
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar: Interpellation 3 (pdf-fil, 136 kB)

Interpellation 4

Vem tar ansvar för sjukhusvårdens ekonomi? (pdf-fil, 26 kB)    
Från: Marcus Eskdahl (S)   
Till: Regionstyrelsens ordförande

Regionfullmäktige 2015-01-27

Interpellation 1

Rutiner för fallskärmar och vidlyftiga anställningsavtal (pdf-fil, 20 kB) 
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 126 kB)

Interpellation 2

Översyn inom habiliteringen
(pdf-fil, 13 kB)
Från: Mona Forsberg (S)
Till: Regionstyrelsens vice ordförande
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 13 kB)

Interpellation 3

Arbetsmiljösituationen på Länssjukhuset Ryhov
(pdf-fil, 25 kB)
Från: Rachel De Basso
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 136 kB) - bilaga till interpellation 3 (pdf-fil, 296 kB)

 

Fråga 1

Behövs mer resurser från migrationsverket
(pdf-fil, 25 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Regionstyrelsens ordförande
Svar på fråga 1 (pdf-fil, 62 kB)