Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2013

Landstingsfullmäktige 2013-11-26 - 27

Fråga 1

Nannylundsbadet i Eksjö (pdf-fil, 222 kB)
Från: Anna-Carin Magnusson (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på fråga 1 (pdf-fil, 11 kB)

Landstingsfullmäktige 2013-10-29

Interpellation 1

Landstingets kostnader för tolktjänst (pdf-fil, 521 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 72 kB)

Interpellation 2

Rehabilitering och habilitering på undantag (pdf-fil, 473 kB)
Från: Per-Olof Bladh (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 155 kB)

Landstingsfullmäktige 2013-09-24

Interpellation 1

Var går gränsen för återbetalning? (pdf-fil, 433 kB)
Från: Bo Kärreskog (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 84 kB)

Interpellation 2

Öppenvårdspsykiatrins problem kvarstår och fördjupas (pdf-fil, 497 kB)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 87 kB)

Interpellation 3

Angående upphandling av extern utredare av det diagnosrelaterade ersättningssystemet (ACG) i primärvården i Jönköpings län (pdf-fil, 390 kB)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 87 kB)

Landstingsfullmäktige 2013-06-18 – 19

Interpellation 1

Ersättningssystemet från landstinget till primärvården (pdf-fil, 47 kB)
Från: Jonas Magnusson (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 23 kB)

Interpellation 2

Är Landstingsmajoriteten beredda att stoppa det diagnosrelaterade ersättningssystemet ACG i primärvården i Jönköpings läns landsting (pdf-fil, 46 kB)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 14 kB)

Interpellation 3

Marknadsföringsmetoder inom vårdvalet (pdf-fil, 382 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 204 kB)

Interpellation 4

Ny åldersgräns för rehabilitering i Nässjö (pdf-fil, 476 kB)
Från: Annika Hansson (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 77 kB)

Interpellation 5

Patientsäkerhet (pdf-fil, 367 kB)
Från: Rachel De Basso (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation (pdf-fil, 152 kB)

Landstingsfullmäktige 2013-04-23

Interpellation1

Vad kostar det att behandla en motion (pdf-fil, 30 kB)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 12 kB)

Interpellation 2

Sjukresereglerna ger upphov till vård på olika villkor i länet (pdf-fil, 46 kB)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 64 kB)

Fråga 1

Språktolkning (pdf-fil, 492 kB)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på fråga 1 (pdf-fil, 38 kB)

Landstingsfullmäktige 2013-03-12

Interpellation1

Landstingets administration sväller (pdf-fil, 40 kB)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 152 kB)

Interpellation 2

Hållbarhetsarbetet i Landstinget i Jönköpings län hamnar i bottenskiktet (pdf-fil, 33 kB)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 147 kB)

Interpellation 3

En växel högre när det gäller fokus på miljöarbete (pdf-fil, 416 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 63 kB)

Fråga 1

En åldersgräns på ungdomsmottagningarna som följer behovet (pdf-fil, 366 kB)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på fråga 1 (pdf-fil, 12 kB)

Fråga 2

Angående Diabeteskonsulent (pdf-fil, 354 kB)
Från: Anna-Carin Magnusson (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på fråga 2 (pdf-fil, 12 kB)

Landstingsfullmäktige 2013-02-05

Interpellation 1

Spira - ett kulturhus för alla? (pdf-fil, 446 kB)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 137 kB)

Interpellation 2

Vad vill landstingsmajoriteten göra för att förbättra situationen på akutmottagningen och inom ambulanssjukvården i Jönköpings sjukvårdsområde? (pdf-fil, 509 kB)
Från: Per-Olof Bladh (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 12 kB)

Interpellation 3

Gasar eller bromsar psykiatrin i Jönköping? (pdf-fil, 415 kB)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 13 kB)