Interpellationer och frågor 2013

Landstingsfullmäktige 2013-11-26 - 27

Fråga 1

Nannylundsbadet i Eksjö(pdf-dokument)
Från: Anna-Carin Magnusson (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på fråga 1(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2013-10-29

Interpellation 1

Landstingets kostnader för tolktjänst(pdf-dokument)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Rehabilitering och habilitering på undantag(pdf-dokument)
Från: Per-Olof Bladh (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2013-09-24

Interpellation 1

Var går gränsen för återbetalning?(pdf-dokument)
Från: Bo Kärreskog (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Öppenvårdspsykiatrins problem kvarstår och fördjupas(pdf-dokument)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

Interpellation 3

Angående upphandling av extern utredare av det diagnosrelaterade ersättningssystemet (ACG) i primärvården i Jönköpings län(pdf-dokument)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2013-06-18 – 19

Interpellation 1

Ersättningssystemet från landstinget till primärvården(pdf-dokument)
Från: Jonas Magnusson (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Är Landstingsmajoriteten beredda att stoppa det diagnosrelaterade ersättningssystemet ACG i primärvården i Jönköpings läns landsting(pdf-dokument)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

Interpellation 3

Marknadsföringsmetoder inom vårdvalet(pdf-dokument)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3(pdf-dokument)

Interpellation 4

Ny åldersgräns för rehabilitering i Nässjö(pdf-dokument)
Från: Annika Hansson (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 4(pdf-dokument)

Interpellation 5

Patientsäkerhet(pdf-dokument)
Från: Rachel De Basso (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2013-04-23

Interpellation1

Vad kostar det att behandla en motion(pdf-dokument)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Sjukresereglerna ger upphov till vård på olika villkor i länet(pdf-dokument)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

Fråga 1

Språktolkning(pdf-dokument)
Från: Samuel Godrén (SD)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på fråga 1(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2013-03-12

Interpellation1

Landstingets administration sväller(pdf-dokument)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Hållbarhetsarbetet i Landstinget i Jönköpings län hamnar i bottenskiktet(pdf-dokument)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

Interpellation 3

En växel högre när det gäller fokus på miljöarbete(pdf-dokument)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3(pdf-dokument)

Fråga 1

En åldersgräns på ungdomsmottagningarna som följer behovet(pdf-dokument)
Från: Marcus Eskdahl (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på fråga 1(pdf-dokument)

Fråga 2

Angående Diabeteskonsulent(pdf-dokument)
Från: Anna-Carin Magnusson (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på fråga 2(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2013-02-05

Interpellation 1

Spira - ett kulturhus för alla?(pdf-dokument)
Från: Inga Jonasson (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

Interpellation 2

Vad vill landstingsmajoriteten göra för att förbättra situationen på akutmottagningen och inom ambulanssjukvården i Jönköpings sjukvårdsområde?(pdf-dokument)
Från: Per-Olof Bladh (V)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

Interpellation 3

Gasar eller bromsar psykiatrin i Jönköping?(pdf-dokument)
Från: Carina Ödebrink (S)
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar på interpellation 3(pdf-dokument)