Interpellationer och frågor 2012

Landstingsfullmäktige 2012-10-30

Interpellationer

1 Neuropsykiatrin i Jönköpings län(pdf-dokument)
   Från: Maria Hörnsten (S)
            Carina Ödebrink (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

2 Angående Kvalitetsbrister inom Familjeläkarna(pdf-dokument)
   Från:Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

3 Samverkan mellan de tre akutsjukhusen(pdf-dokument)
   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3 (pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2012-09-25

Interpellationer

1 Våra brev skapar oro hos patienten(pdf-dokument)

   Från: Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

2 Anmälan om barn som far illa(pdf-dokument)

   Från: Desire Törnqvist (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

3 Tystnad om handlingsplanen för psykiatrin(pdf-dokument)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3(pdf-dokument)

4 Behandlingsresor till Regionsjukhuset i Linköping(pdf-dokument)

   Från: Per-Olof Bladh (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 4(pdf-dokument)

5 Angående redovisning av stämplar för högkostnadsskyddet(pdf-dokument)

   Från: Jonas Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 5 (pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2012-06-20

Interpellationer

Hyrläkarfrågan(pdf-dokument)

   Från: Per-Olof Blad (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

Landstinget som en aktiv aktör inom förnyelsebar energi(pdf-dokument)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

3 Vilket ansvar tar Landstingsmajoriteten för Bra Livs vårdcentraler och deras patienter?(pdf-dokument)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3 (pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2012-04-24

Interpellationer

Likabehandling av länsinvånarna(pdf-dokument)

   Från: Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

2 Mansrådgivningen - en viktig verksamhet för hela länet(pdf-dokument)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

Fråga

1 Förändringar i regelverket för sjukresor(pdf-dokument)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på fråga 1 (pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2012-03-13

Interpellationer

Svar om Omskärelse(pdf-dokument) 

   Från: Samuel Godrén (SD)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

2 Angående medicinsk fotvård(pdf-dokument)

   Från: Per-Olof Bladh (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

3 Jämställt i politiken - eller?(pdf-dokument)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3(pdf-dokument)

4 Äldre missgynnas när det gäller psykiatrisk(pdf-dokument)
   vård och stöd (pdf, nytt fönster)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 4(pdf-dokument)

5 Angående Landstingets planerade
   medverkan i Solvärmefältet(pdf-dokument)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 5(pdf-dokument)

6 Var är vi i arbetet med att utveckla
   och förbättra vuxenpsykiatrin?(pdf-dokument)

   Från: Carina Ödebrink (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 6(pdf-dokument)

 Fråga

1 En framtid i Jönköpings län med elbilar 2030(pdf-dokument)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på fråga 1(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2012-02-07

Interpellationer

Vart har utvärderingen av stängningen av helgjouren i Tranås tagit vägen?(pdf-dokument)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-dokument)

2 Vad hände med vårdcentralen i Smålandsstenar?(pdf-dokument)

   Från: Bo Kärreskog (S)
   Till: Landstingsstyrelsens vice ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-dokument)

3 Angående nedläggning av den psykiatriska mottagningen i Mullsjö och Habo.(pdf-dokument)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens vice ordförande
   Svar på interpellation 3(pdf-dokument)

4 Rehabilitering i varmvattenbassäng(pdf-dokument)

   Från: Annika Nordin (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 4(pdf-dokument)

5 Hur skall förskrivningen av antibiotika i Jönköpings län minskas?(pdf-dokument)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 5(pdf-dokument)

6 Akutmottagningarnas arbetsbelastning och platsbrist(pdf-dokument)

   Från: Kristina Winberg (SD)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 6(pdf-dokument)

Fråga

Hälsosamtal till förstagångsföräldrar till ettåriga barn (pdf-dokument)
   Från: Rachel De Basso (S)
   Till: Landstingsstyrelsens vice ordförande
   Svar på fråga(pdf-dokument)