Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2012

Landstingsfullmäktige 2012-10-30

Interpellationer

1 Neuropsykiatrin i Jönköpings län(pdf-fil 1008 KB)
   Från: Maria Hörnsten (S)
            Carina Ödebrink (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-fil 71 KB)

2 Angående Kvalitetsbrister inom Familjeläkarna(pdf-fil 530 KB)
   Från:Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-fil 84 KB)

3 Samverkan mellan de tre akutsjukhusen(pdf-fil 431 KB)
   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3 (pdf-fil 63 KB)

Landstingsfullmäktige 2012-09-25

Interpellationer

1 Våra brev skapar oro hos patienten(pdf-fil 487 KB)

   Från: Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-fil 124 KB)

2 Anmälan om barn som far illa(pdf-fil 417 KB)

   Från: Desire Törnqvist (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-fil 87 KB)

3 Tystnad om handlingsplanen för psykiatrin(pdf-fil 579 KB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3(pdf-fil 138 KB)

4 Behandlingsresor till Regionsjukhuset i Linköping(pdf-fil 444 KB)

   Från: Per-Olof Bladh (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 4(pdf-fil 13 KB)

5 Angående redovisning av stämplar för högkostnadsskyddet(pdf-fil 415 KB)

   Från: Jonas Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 5 (pdf-fil 13 KB)

Landstingsfullmäktige 2012-06-20

Interpellationer

Hyrläkarfrågan(pdf-fil 507 KB)

   Från: Per-Olof Blad (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-fil 83 KB)

Landstinget som en aktiv aktör inom förnyelsebar energi(pdf-fil 678 KB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-fil 70 KB)

3 Vilket ansvar tar Landstingsmajoriteten för Bra Livs vårdcentraler och deras patienter?(pdf-fil 636 KB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3 (pdf-fil 65 KB)

Landstingsfullmäktige 2012-04-24

Interpellationer

Likabehandling av länsinvånarna(pdf-fil 565 KB)

   Från: Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-fil 27 KB)

2 Mansrådgivningen - en viktig verksamhet för hela länet(pdf-fil 464 KB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-fil 123 KB)

Fråga

1 Förändringar i regelverket för sjukresor(pdf-fil 393 KB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på fråga 1 (pdf-fil 12 KB)

Landstingsfullmäktige 2012-03-13

Interpellationer

Svar om Omskärelse(pdf-fil 41 KB) 

   Från: Samuel Godrén (SD)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-fil 450 KB)

2 Angående medicinsk fotvård(pdf-fil 490 KB)

   Från: Per-Olof Bladh (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-fil 815 KB)

3 Jämställt i politiken - eller?(pdf-fil 451 KB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3(pdf-fil 535 KB)

4 Äldre missgynnas när det gäller psykiatrisk(pdf-fil 389 KB)
   vård och stöd (pdf, nytt fönster)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 4(pdf-fil 529 KB)

5 Angående Landstingets planerade
   medverkan i Solvärmefältet(pdf-fil 512 KB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 5(pdf-fil 866 KB)

6 Var är vi i arbetet med att utveckla
   och förbättra vuxenpsykiatrin?(pdf-fil 512 KB)

   Från: Carina Ödebrink (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 6(pdf-fil 943 KB)

 Fråga

1 En framtid i Jönköpings län med elbilar 2030(pdf-fil 485 KB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på fråga 1(pdf-fil 300 KB)

Landstingsfullmäktige 2012-02-07

Interpellationer

Vart har utvärderingen av stängningen av helgjouren i Tranås tagit vägen?(pdf-fil 498 KB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1(pdf-fil 22 KB)

2 Vad hände med vårdcentralen i Smålandsstenar?(pdf-fil 376 KB)

   Från: Bo Kärreskog (S)
   Till: Landstingsstyrelsens vice ordförande
   Svar på interpellation 2(pdf-fil 16 KB)

3 Angående nedläggning av den psykiatriska mottagningen i Mullsjö och Habo.(pdf-fil 444 KB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens vice ordförande
   Svar på interpellation 3(pdf-fil 16 KB)

4 Rehabilitering i varmvattenbassäng(pdf-fil 475 KB)

   Från: Annika Nordin (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 4(pdf-fil 16 KB)

5 Hur skall förskrivningen av antibiotika i Jönköpings län minskas?(pdf-fil 525 KB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 5(pdf-fil 16 KB)

6 Akutmottagningarnas arbetsbelastning och platsbrist(pdf-fil 406 KB)

   Från: Kristina Winberg (SD)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 6(pdf-fil 25 KB)

Fråga

Hälsosamtal till förstagångsföräldrar till ettåriga barn (pdf-fil 376 KB)
   Från: Rachel De Basso (S)
   Till: Landstingsstyrelsens vice ordförande
   Svar på fråga(pdf-fil 15 KB)