Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2012

Landstingsfullmäktige 2012-10-30

Interpellationer

1 Neuropsykiatrin i Jönköpings län (pdf-fil, 1008 kB)
   Från: Maria Hörnsten (S)
            Carina Ödebrink (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 71 kB)

2 Angående Kvalitetsbrister inom Familjeläkarna (pdf-fil, 530 kB)
   Från:Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 84 kB)

3 Samverkan mellan de tre akutsjukhusen (pdf-fil, 431 kB)
   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3  (pdf-fil, 63 kB)

Landstingsfullmäktige 2012-09-25

Interpellationer

1 Våra brev skapar oro hos patienten (pdf-fil, 487 kB)

   Från: Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 124 kB)

2 Anmälan om barn som far illa (pdf-fil, 417 kB)

   Från: Desire Törnqvist (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 87 kB)

3 Tystnad om handlingsplanen för psykiatrin (pdf-fil, 579 kB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 138 kB)

4 Behandlingsresor till Regionsjukhuset i Linköping (pdf-fil, 444 kB)

   Från: Per-Olof Bladh (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 13 kB)

5 Angående redovisning av stämplar för högkostnadsskyddet (pdf-fil, 415 kB)

   Från: Jonas Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 5  (pdf-fil, 13 kB)

Landstingsfullmäktige 2012-06-20

Interpellationer

Hyrläkarfrågan (pdf-fil, 507 kB)

   Från: Per-Olof Blad (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 83 kB)

Landstinget som en aktiv aktör inom förnyelsebar energi (pdf-fil, 678 kB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 70 kB)

3 Vilket ansvar tar Landstingsmajoriteten för Bra Livs vårdcentraler och deras patienter? (pdf-fil, 636 kB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3  (pdf-fil, 65 kB)

Landstingsfullmäktige 2012-04-24

Interpellationer

Likabehandling av länsinvånarna (pdf-fil, 565 kB)

   Från: Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 27 kB)

2 Mansrådgivningen - en viktig verksamhet för hela länet (pdf-fil, 464 kB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 123 kB)

Fråga

1 Förändringar i regelverket för sjukresor (pdf-fil, 393 kB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på fråga 1  (pdf-fil, 12 kB)

Landstingsfullmäktige 2012-03-13

Interpellationer

Svar om Omskärelse (pdf-fil, 41 kB) 

   Från: Samuel Godrén (SD)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 450 kB)

2 Angående medicinsk fotvård (pdf-fil, 490 kB)

   Från: Per-Olof Bladh (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 815 kB)

3 Jämställt i politiken - eller? (pdf-fil, 451 kB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 535 kB)

4 Äldre missgynnas när det gäller psykiatrisk (pdf-fil, 389 kB)
   vård och stöd (pdf, nytt fönster)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 529 kB)

5 Angående Landstingets planerade
   medverkan i Solvärmefältet (pdf-fil, 512 kB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 5 (pdf-fil, 866 kB)

6 Var är vi i arbetet med att utveckla
   och förbättra vuxenpsykiatrin? (pdf-fil, 512 kB)

   Från: Carina Ödebrink (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 6 (pdf-fil, 943 kB)

 Fråga

1 En framtid i Jönköpings län med elbilar 2030 (pdf-fil, 485 kB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på fråga 1 (pdf-fil, 300 kB)

Landstingsfullmäktige 2012-02-07

Interpellationer

Vart har utvärderingen av stängningen av helgjouren i Tranås tagit vägen? (pdf-fil, 498 kB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 1 (pdf-fil, 22 kB)

2 Vad hände med vårdcentralen i Smålandsstenar? (pdf-fil, 376 kB)

   Från: Bo Kärreskog (S)
   Till: Landstingsstyrelsens vice ordförande
   Svar på interpellation 2 (pdf-fil, 16 kB)

3 Angående nedläggning av den psykiatriska mottagningen i Mullsjö och Habo. (pdf-fil, 444 kB)

   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens vice ordförande
   Svar på interpellation 3 (pdf-fil, 16 kB)

4 Rehabilitering i varmvattenbassäng (pdf-fil, 475 kB)

   Från: Annika Nordin (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 4 (pdf-fil, 16 kB)

5 Hur skall förskrivningen av antibiotika i Jönköpings län minskas? (pdf-fil, 525 kB)

   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 5 (pdf-fil, 16 kB)

6 Akutmottagningarnas arbetsbelastning och platsbrist (pdf-fil, 406 kB)

   Från: Kristina Winberg (SD)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar på interpellation 6 (pdf-fil, 25 kB)

Fråga

Hälsosamtal till förstagångsföräldrar till ettåriga barn (pdf-fil, 376 kB)
   Från: Rachel De Basso (S)
   Till: Landstingsstyrelsens vice ordförande
   Svar på fråga (pdf-fil, 15 kB)