Politik, möten och handlingar

Interpellationer och frågor 2011

Landstingsfullmäktige 2011-10-25

Interpellation

1 Vad  har hänt med Junepolikliniken i Jönköping och Socialmedicinska byrån i Gislaved  (pdf-fil, 578 kB)
   Från: Håkan Sandgren (S) samt Eva Eliasson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1  (pdf-fil, 50 kB)

Landstingsfullmäktige 2011-09-27

Interpellation

1 Fontänhus - en viktig resurs att satsa på för att stärka människor med psykisk ohälsa (pdf-fil, 418 kB)
   Från: Inga Jonasson
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1 (pdf-fil, 451 kB)

Fråga

1 Vem ska betala Diabetespatienternas insulinpump?    (pdf-fil, 404 kB)
   Från: Marcus Eskdahl
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Frågesvar 1 (pdf-fil, 341 kB)

Landstingsfullmäktige 2011-06-21--22

Interpellationer

1 Ersättning efter vårdbehov i primärvården (pdf-fil, 536 kB)
   Från: Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1 (pdf-fil, 47 kB)

2 Regelverket kring Barnmottagning eller Vårdcentral? (pdf-fil, 335 kB)
   Från: Agneta Johansson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 2 (pdf-fil, 48 kB)

3 Vem bär ansvaret för alla barns rätt till lika vård på vårdcentralen? (pdf-fil, 419 kB)
   Från: Mona-Lisa Hagström Svensson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 3 (pdf-fil, 47 kB)

4 Våga fråga om våld! (pdf-fil, 524 kB)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 4 (pdf-fil, 48 kB)

5 Krånglig bussresa för resenärer med barnvagn!  (pdf-fil, 396 kB)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 5 (pdf-fil, 48 kB)

Fråga

1 Kostnader för språktolktjänst i länet (pdf-fil, 28 kB)

   Från: Kristina Winberg (SD)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Frågesvar 1 (pdf-fil, 48 kB)

Landstingsfullmäktige 2011-04-12

Interpellationer

1 Har stängningen av helgjouren i Tranås utvärderats? (pdf-fil, 371 kB)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1 (pdf-fil, 48 kB)

2 Hur långt har planeringen när det gäller kulturbussar kommit? (pdf-fil, 410 kB)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 2 (pdf-fil, 47 kB)

3 Vilket ansvar tar alliansen när Bra Livs Vårdcentraler hotas i länet? (pdf-fil, 628 kB)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 3 (pdf-fil, 48 kB)

Fråga

1 En Familjecentral och Ungdomsmottagning i varje kommun (pdf-fil, 376 kB)
   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Svar på fråga 1 (pdf-fil, 47 kB)

Landstingsfullmäktige 2011-03-08

Interpellationer

1 Vad kan landstinget göra för barn som far illa? (pdf-fil, 642 kB)
   Från: Per-Olof Blad (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1 (pdf-fil, 55 kB)

2 En diagnos fastställs - men vad händer sen? (pdf-fil, 484 kB)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar:Interpellationssvar 2 (pdf-fil, 50 kB)

3 Hur länge skall patienterna behöva vänta på att logopedresurserna Jönköpings läns landsting förstärks (pdf-fil, 627 kB)?
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 3 (pdf-fil, 48 kB)

4 Återredovisning gällande motion om Kvinnlig könsstympning (pdf-fil, 380 kB)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 4 (pdf-fil, 91 kB)

5 Ökad konkurrens ska driva fram högre kvalitet i vården (pdf-fil, 444 kB)   
   Från: Jonas Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar:Interpellationssvar 5 (pdf-fil, 49 kB)

Frågor 

1. Är du beredd att göra en översyn av reglerna för hjälpmedelssortimentet till barn utifrån perspektivet fri barnsjukvård o egenansvar ? (pdf-fil, 300 kB)     
Från Marcus Eskdahl (S) 
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar: Frågesvar 1  (pdf-fil, 48 kB)