Interpellationer och frågor 2011

Landstingsfullmäktige 2011-10-25

Interpellation

1 Vad  har hänt med Junepolikliniken i Jönköping och Socialmedicinska byrån i Gislaved (pdf-dokument)
   Från: Håkan Sandgren (S) samt Eva Eliasson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1 (pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2011-09-27

Interpellation

1 Fontänhus - en viktig resurs att satsa på för att stärka människor med psykisk ohälsa(pdf-dokument)
   Från: Inga Jonasson
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1(pdf-dokument)

Fråga

1 Vem ska betala Diabetespatienternas insulinpump?   (pdf-dokument)
   Från: Marcus Eskdahl
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Frågesvar 1(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2011-06-21--22

Interpellationer

1 Ersättning efter vårdbehov i primärvården(pdf-dokument)
   Från: Anna-Carin Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1(pdf-dokument)

2 Regelverket kring Barnmottagning eller Vårdcentral?(pdf-dokument)
   Från: Agneta Johansson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 2(pdf-dokument)

3 Vem bär ansvaret för alla barns rätt till lika vård på vårdcentralen?(pdf-dokument)
   Från: Mona-Lisa Hagström Svensson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 3(pdf-dokument)

4 Våga fråga om våld!(pdf-dokument)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 4(pdf-dokument)

5 Krånglig bussresa för resenärer med barnvagn! (pdf-dokument)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 5(pdf-dokument)

Fråga

1 Kostnader för språktolktjänst i länet(pdf-dokument)

   Från: Kristina Winberg (SD)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Frågesvar 1(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2011-04-12

Interpellationer

1 Har stängningen av helgjouren i Tranås utvärderats? (pdf-dokument)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1(pdf-dokument)

2 Hur långt har planeringen när det gäller kulturbussar kommit?(pdf-dokument)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 2(pdf-dokument)

3 Vilket ansvar tar alliansen när Bra Livs Vårdcentraler hotas i länet? (pdf-dokument)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 3(pdf-dokument)

Fråga

1 En Familjecentral och Ungdomsmottagning i varje kommun(pdf-dokument)
   Från: Marcus Eskdahl (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Svar på fråga 1(pdf-dokument)

Landstingsfullmäktige 2011-03-08

Interpellationer

1 Vad kan landstinget göra för barn som far illa?(pdf-dokument)
   Från: Per-Olof Blad (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 1(pdf-dokument)

2 En diagnos fastställs - men vad händer sen?(pdf-dokument)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar:Interpellationssvar 2(pdf-dokument)

3 Hur länge skall patienterna behöva vänta på att logopedresurserna Jönköpings läns landsting förstärks(pdf-dokument)?
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 3(pdf-dokument)

4 Återredovisning gällande motion om Kvinnlig könsstympning (pdf-dokument)
   Från: Inga Jonasson (V)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar: Interpellationssvar 4(pdf-dokument)

5 Ökad konkurrens ska driva fram högre kvalitet i vården (pdf-dokument)   
   Från: Jonas Magnusson (S)
   Till: Landstingsstyrelsens ordförande
   Svar:Interpellationssvar 5(pdf-dokument)

Frågor 

1. Är du beredd att göra en översyn av reglerna för hjälpmedelssortimentet till barn utifrån perspektivet fri barnsjukvård o egenansvar ?(pdf-dokument)     
Från Marcus Eskdahl (S) 
Till: Landstingsstyrelsens ordförande
Svar: Frågesvar 1 (pdf-dokument)